Energi Norge

Innhold

Våre ansatte

Ansatte
44 ansatte funnet med valgt filtrering.

Birgitte Jourdan-Andersen

Næringspolitisk/Juridisk rådgiver

Jobber med: Gir rettslige og politiske råd om EUs energi og klimalovgivning, samt ansvarlig for den finansielle reguleringen av kraftmarkedet.

Jørn Bugge

Rådgiver

Jobber med: Ansvarlig for temadager, kurs og konferanser knyttet til strømnett, spesielt den regulatoriske utformingen av nettvirksomheten. Han har videre et ansvar for publikasjoner.

Cathrine Åsegg Hagen

Rådgiver

Jobber med: Ansvarlig for temadager, konferanser, prosjekter og publikasjoner innenfor strømmarked, strømnett og skatt og økonomi.

Einar Kobro

Rådgiver vannkraft

Jobber med: Ansvarlig for forskningsprosjekter, publikasjoner og arrangement innenfor maskin- og elektroteknisk utstyr i vannkraftproduksjonsanlegg, mekaniske konstruksjoner i vannveien, samt drift og vedlikehold.