Energi Norge

Innhold

Våre ansatte

Ansatte
48 ansatte funnet med valgt filtrering.

Jobber med: Ansvarlig for temadager, kurs og konferanser knyttet til strømnett, spesielt den regulatoriske utformingen av nettvirksomheten. Han har videre et ansvar for publikasjoner.

Birgitte Jourdan-Andersen

Advokat

Jobber med: Gir rettslige og politiske råd om EUs energi og klimalovgivning, samt ansvarlig for den finansielle reguleringen av kraftmarkedet.

Joachim Lucas

Prosjektleder

Jobber med: Ansvar for praktiske detaljer for kurs og konferanser. Jobber også med administrative oppgaver med FoU og publikasjoner.

Cathrine Åsegg Hagen

Rådgiver

Jobber med: Ansvarlig for temadager, konferanser, prosjekter og publikasjoner innenfor strømmarked, strømnett og skatt og økonomi.

Hanne Lindborg

I permisjon

Jobber med: Leder administrasjon og økonomi avdelingen i Energi Norge og er ansvarlig for økonomi, finans, HR- og organisasjon samt IKT.

Les mer