Energi Norge

Innhold

Våre ansatte

Ansatte
48 ansatte funnet med valgt filtrering.

Martin Hviid Nielsen

I permisjon

Jobber med: Ansvarlig for forsknings- og utviklingsprosjekter, publikasjoner og arrangement innen digitalisering.

Arvid Andreas Skage

IT konsulent

Kristian Blindheim

Prosjektleder

Jobber med: Ansvarlig for prosjektet «Fornybar og fullelektrisk».

Birgitte Jourdan-Andersen

Næringspolitisk/Juridisk rådgiver

Jobber med: Gir rettslige og politiske råd om EUs energi og klimalovgivning, samt ansvarlig for den finansielle reguleringen av kraftmarkedet.

Jobber med: Ansvarlig for temadager, kurs og konferanser knyttet til strømnett, spesielt den regulatoriske utformingen av nettvirksomheten. Han har videre et ansvar for publikasjoner.