Fornybar Norge på Arendalsuka

Fornybar Norge er også i år tydelig til stede under Arendalsuka. Her kan du se alle de viktigste arrangementene vi arrangerer eller deltar på.

Aktuelt fra Fornybar Norge

 1. Gjenvinner 99 prosent av turbinbladene

  Gjenkraft i Høyanger tar i bruk pyrolyse som de første i verden for å resirkulere gamle vindturbinblader. Med deres metode blir hele 99% av vindbladene resirkulert.

Kalender - se hva som skjer

 1. God organisering og drift av nett

  I samarbeid med Distriktsenergi og THEMA Consulting arrangerer Fornybar Norge et seminar for nettselskapene. Formålet er å lære hvordan nettselskap tenker rundt egen organisering og drift og dele erfaringer rundt dette. Nettselskapene har samme oppgaver og ansvar, men drift og organisering er forskjellig. Et godt utgangspunkt for for læring og erfaringsdeling!

 2. KI og nett

  KI er på full fart inn i nettvirksomheten. Hvilken nytte kan vi forvente at dette får?

 3. Kraftkom 2024

  Tirsdag 3. til torsdag 5. september samles Fornybar Norges kommunikasjonsnettverk i Stavanger. Her tar vi opp de viktigste kommunikasjonsutfordringene fornybarnæringen står overfor nå.