Nina von Hirsch

Fagsjef energirett og konsesjon

Produksjon og bærekraft

Næringspolitiske saker i havvindteamet med særlig vekt på arealtildelings- og konsesjonsprosesser, bærekraft, HMS-regelverk og EU-prosesser.

Nina jobber også med konsesjonsprosesser på landbaserte teknologier og EU-regelverk som særlig omfatter energiproduksjon.

Juridisk koordinator for rammeavtalen med advokatfirmaene Haavind og Wikborg Rein. Administrerer Jussforum.

Tidligere stillinger og verv

Nina jobbet 10 år i Olje- og energidepartementet med konsesjonsbehandling av vannkraftverk, vindkraftverk, kraftledninger og andre energianlegg. Hun jobbet også med oppfølging og revisjon av gitte tillatelser. Rett fra studiene har hun 1 års erfaring som advokatfullmektig.

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, jus, Universitetet i Oslo (UiO) 2009