God organisering og drift av nett

I samarbeid med Distriktsenergi og THEMA Consulting arrangerer Fornybar Norge et seminar for nettselskapene. Formålet er å lære hvordan nettselskap tenker rundt egen organisering og drift og dele erfaringer rundt dette. Nettselskapene har samme oppgaver og ansvar, men drift og organisering er forskjellig. Et godt utgangspunkt for for læring og erfaringsdeling!

Nettselskapene organiserer seg forskjellig selv om de har samme oppgaver og ansvar. Det er uklart hvilken ressursbruk, organisering og arbeidsform som er «beste praksis» og det er et potensial for læring og deling av god praksis.  

Hva får du kunnskap om?
 • Hvordan er vi organisert og hvorfor? Presentasjoner fra nettsjefer om hvordan de tenker rundt organisering og utvikling. Hvordan er vi organisert og hvorfor? Hva fungerer bra og er det noen kjente utviklingsområder?    
 • Hvor kan det være noe å hente? Diskutere hva som er god drift? Hva er god organisering og er det noen utviklingsområder?

Vi får innledning fra ledere i nettselskap med ulik størrelse og sammensetning om hvordan de tenker rundt organisering og god drift:   

 • Oddbjørn Samuelsen - InfraNord/Area Nett
 • Lars Hofstad – Røros E-verk Nett AS
 • Gorm Gundersen - Etna Nett
 • Jan-Erik Brattbak, Føie

Thema vil stå for møteledelsen og legge opp til grundige diskusjon.

Hvem er det for?  
Nettsjefer, daglig leder, økonomisjefer mm. 
 
Bedriftspakker

På dette arrangementet tilbyr vi bedriftspakker!
Bedriftspakke medlem: 18 600,- + mva (Inkludert fem deltakere fra samme bedrift, fem deltakere til prisen av tre)
Bedriftspakke ikke-medlem: 22 500,- + mva (Inkludert fem deltakere fra samme bedrift, fem deltakere til prisen av tre)

Alle deltakere som skal være inkludert i en bedriftspakke, må registere seg i påmeldingsskjema.  Fakturamottaker (ansvarlig) velger bedriftspakke. Person som skal inkluderes i en bedriftspakke, velger "Deltaker inkludert i en "Bedriftspakke" Bedriftspakke gjelder kun per juridske enhet.

Samarbeidspartner

Faglig ansvarlig

Profilbilde Trond Svartsund. Foto

Praktiske opplysninger

Profilbilde av Marte Borge Lied
 • Marte Borge Lied
 • Prosjektkoordinator

Relaterte arrangement

 1. , Digitalt

  KI og nett

  KI er på full fart inn i nettvirksomheten. Hvilken nytte kan vi forvente at dette får?