Flere vannkraftprosjekter er blitt lønnsomme

Publisert

Øljusjøen dam

Illustrasjonsbilde fra damrehabilitering på Øljusjudammen. Foto: Østfold Energi.

Flere vannkraftprosjekter som tidligere ble ansett som ulønnsomme, er nå blitt aktuelle og kan bli realisert. Årsaken er skatteendringen som kom i 2021 og den siste tidens økning i strømprisene.

– Innføringen av et mer investeringsvennlig skattesystem for vannkraft har fått flere selskaper til å se nærmere på prosjekter som tidligere er blitt lagt i skuffen på grunn av høye kostnader, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

– Økningen i strømprisene har selvsagt også bidratt til dette, da kraftselskapene nå forventer å få mer betalt for strømmen de nærmeste årene enn det de har gjort tidligere, sier Kroepelien.

Selskaper som Statkraft, Eviny, Glitre Energi og Østfold Energi har varslet at de vil investere mer i vannkraft. Også Statkraft, Hafslund Eco og Skagerak Energi kan komme med nye prosjekter senere i år.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2021 ble grunnrenteskatten for nye vannkraftprosjekter lagt om til en kontantstrømskatt. Endringen innebærer at selskapene får fradrag for hele investeringskostnaden med én gang, i stedet for over opptil 67 år, slik det var med den gamle

Norsk vannkraft opplevde i fjor den sterkeste veksten på over 30 år. Det ble da satt i drift 1,4 TWh ny produksjonskapasitet, og ytterligere 1,4 TWh var under bygging ved årsskiftet.

Tidkrevende prosesser

Utviklingen av vannkraftprosjekter er tidkrevende. Det kan derfor forventes at vi i tiden som kommer vil se flere konsesjonssøknader og meldinger om nye prosjekter som en følge av skatteendringen fra 2021 og økningen i strømprisene.

– Vannkraft er en teknologi med lange beslutnings- og gjennomføringstider. Det tar mange år å utvikle, konsesjonsbehandle og bygge nye kraftverk. Lokal forankring er også helt nødvendig. Det kan derfor ta noe tid før selskapene vil offentliggjøre nye prosjekter, sier Kroepelien.  

Lang søknadskø hos NVE

Utviklingen av nye vannkraftprosjekter kan imidlertid komme til å bli forsinket som en følge av en lang kø av søknader hos NVE, ifølge Kroepelien.

 Det ligger for tiden 112 vannkraftkonsesjoner til behandling hos NVE, hvorav 24 gjelder opprusting og utvidelse av eksisterende kraftverk.

– NVE har i dag ikke nok ressurser til å håndtere det som kommer av meldinger og søknader raskt og effektivt. Nå som det forventes flere søknader og meldinger om nye prosjekter, kan denne situasjonen komme til å forverres ytterligere, sier han.

– Det er viktig at NVE ikke blir en propp i systemet for utbygging av mer fornybar energi. Vi håper derfor at NVE snarest vil bli tilført flere ressurser slik at nye prosjekter ikke blir unødig forsinket av søknadskø, sier Kroepelien.

Energi Norge tok opp denne problemstillingen i et brev til olje- og energiminister Terje Aasland i slutten av mars.

I brevet ble det vist til en analyse fra Thema Consulting Group som sier at det i dag tar 10-12 år å få bygget ut nye, store vannkraftanlegg i Norge. I analysen presenterer Thema flere forslag for hvordan kan denne tiden kan halveres uten at kvaliteten i konsesjonsprosessen forringes eller kravene til prosessen endres.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Foto: Mann smiler.
  • Eivind Heløe
  • Direktør
Profilbilde Magne Fauli
  • Magne Fauli
  • Næringspolitisk rådgiver