Et skritt videre for flytende havvind i Norge

Publisert

Turbinene til Equinors prosjekt Hywind Tampen. Her utenfor Gulen i Vestland, før de ble slept ut i Nordsjøen. Mai 2023.

Turbinene til Equinors prosjekt Hywind Tampen. Her utenfor Gulen i Vestland, før de ble slept ut i Nordsjøen. Mai 2023. Foto: Sindre Sættem

Energidepartmentet har i dag sendt på høring forslag til støtteordning for flytende havvind på Utsira Nord, resten av området Vestavind F, samt Vestavind B.   

– Flytende havvind er en investering for Norge i nye industrimuligheter og nok kraft til vår grønne omstilling. I tillegg er det en stor eksportmulighet globalt, når verden skal produsere nok fornybar energi til å nå klimamålene, sier Jon Evang, bransjedirektør for havvind i Fornybar Norge.  

Kostnadsanslaget til NVE er oppjustert, noe som ikke er uventet, gitt dagens kostnadsnivå og at flytende havvind er en ung teknologi. Men havvindbransjen er trygge på at kostnadene kan komme ned over tid, på samme måte som andre fornybarteknologier har kuttet kostnadene vesentlig gjennom skalering og læring. 
 
Norge har gode forutsetninger for å kutte kostnadene i flytende havvind, gitt vår kompetanse fra petroleum og maritime operasjoner, samt erfaring med fornybare energisystemer. I den sammenheng er skala på prosjektene viktig, slik at det legges til rette for standardiserte og kostnadseffektive industriprosesser for bygging av flytende havvind fremover.  
 
– Norsk leverandørindustri med sin petromaritime erfaring har svært gode forutsetninger for å lede an når kostnadene for flytende havvind skal ned. Dette gjelder ikke bare for havvind i Norge, men også globalt, sier Evang.

Tidslinjen for Utsira Nord kan holde

– Det er bra at høringen om støtteordning for Utsira Nord og resten av Vestavind F, samt Vestavind B, kommer før sommeren slik Energidepartementet lovet. For Utsira Nord er dette avgjørende for å kunne holde tidslinjen i prosessen, sier Evang.
Energidepartementet står også fast på at en tostegs-modell for tildeling av flytende havvind er den mest egnede måten å tildele prosjektene på. – Fornybar Norge og havvindbransjen mener tostegs-modellen norske myndigheter har foreslått for tildeling av storskala flytende havvind er godt egnet, blant annet fordi den vil redusere risikoen både for utbygger og myndigheter. Det er bra at Energidepartementet fastholder dette, sier Evang.

– Nå skal vi sette oss grundig inn i høringen, og komme med våre innspill innen 23.august. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Jon Evang.
  • Jon Evang
  • Bransjedirektør havvind
  • Nina von Hirsch
  • Fagsjef energirett og konsesjon