EU har konkludert om Norge

Publisert

Rådet har vurdert at EU og Norges forhold er svært positivt, men at det norske etterslepet på finans- og energilovgivning henger etter. Bilde fra forrige rundsbordsmøte med EØS-landene i mars.

Rådet, medlemstatenes organ i EU, har kommet med konklusjoner om sitt forhold til Norge. Rådet er svært positive til samarbeidet med Norge, og mener vi er en god partner på flere viktige områder. Det er likevel noen skjær i sjøen, for eksempel mener Rådet at etterslepet på blant annet finans- og energilovgiving er for stort. Samtidig kritiserer de Norge for å utrede utvinning av havbunnsmineraler.

Jevnlig vurdering av Norge

Rådet i EU har annethvert år en vurdering av EUs forhold til sine naboland Norge, Sveits, Island, Liechtenstein, Andorra, San Marino og Færøyene, samt en egen vurdering av EØS-avtalen. Dette kommer i form av Rådskonklusjoner og føres i pennen av formannskapet i EU, som konsulterer alle medlemsland. Disse konklusjonene ble presentert av Belgia i juni, som hadde formannskapet våren 2024. Det er å betrakte som en løypemelding, og gir oss noen indikasjoner på hva EU mener er bra og dårlig i vårt samarbeid.

Tematisk er det for Norge noen saker som er viktigere enn andre, for eksempel selve EØS-avtalen, fiskeri, energi og forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Her er en tematisk gjennomgang. 

EØS-avtalen og energi

Denne er nevnt under kapittelet om Norge og spesifikt i et eget kapittel. Siden EØS-avtalen gir Norge fri tilgang på EUs indre marked (og omvendt) definerer avtalen i stor grad forholdet mellom EU, Norge, Island og Liechtenstein.  Avtalen fyller i 30 år i år, og Rådet skryter av denne avtaleformen: De trekker blant annet fram inkluderingen av lovgivning som EUs system for klimakvotehandel. Samtidig er det for stort etterslep innen energi- og finanssektoren, noe som gjør at norske aktører får andre rammevilkår enn de europeiske. Når det gjelder energi har også nylig EU-Kommisjonen sendt et brev til Norge hvor de forlanger at EØS/EFTA-landene tar inn Fornybardirektivet, og dette arbeidet pågår fremdeles. Ellers framhever EU at det er positivt at Norge samarbeider godt med EU på energifeltet og utbygger kapasitet på fornybar energi i Nordsjøen.

Fiskeri og bærekraft 

Norge får i kjent stil kritikk for forvaltning av fisk og hval. Norge har en restriktiv linje når det gjelder EU-lands muligheter til å fiske i Norge, og samarbeider lite med EU om kvoter og områder i Norskehavet Dette får vi sterk kritikk for, og det samme gjelder hvalfangst, hvor EU ber Norge stoppe all kommersiell hvalfangst.  

EU er kritiske til norsk satsing på havbunnmineraler. De utrykker bekymring for Stortingets vedtak fra januar 2024 om åpning for kartlegging, og minner om internasjonale forpliktelser innen naturvern.  

Forsvar og Arktis 

Norge får skryt for tett samarbeid med EU på forsvars- og sikkerhetsfeltet. Norge har nylig inngått et partnerskap med EU på dette området, og vi deltar i flere EU-initiativ på forsvarsfeltet, inkludert forsvarsfondet. Vårt formannskap i Arktis Råd og samarbeidet med EU her fremheves også som positivt. EU forventer et tettere samarbeid framover med Norge i arktiske spørsmål framover.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Portrettfoto av Ingvill Østhassel med hvit bakgrunn.
  • Ingvil Østhassel
  • Rådgiver
Profilbilde Niklas Kalvø Tessem.
  • Niklas Kalvø Tessem
  • Leder Fornybar Norges Brusselkontor
  • @Niklastes