Slik blir EUs strategiske agenda 2024-2029

Publisert

Under forrige toppnivåmøte 27.-28. juni ble Rådet enige om hvem som utnevnes og nomineres til flere lederroller samt EUs strategiske agenda for de kommende fem årene. 

Tre lederverv ble annonsert.  

President for Det europeiske råd: Under toppnivåmøtet valgte de blant annet tidligere statsminister for Portugal (2015-2023), António Costa, som ny president for Rådet.  

Europakommisjonens president: Tyske Ursula von der Leyen ble foreslått til å ta over rollen i en ny fem-årsperiode.  

EUs representant for utenriks- og sikkerhetspolitikk: Estiske Kaja Kallas ble foreslått som kandidat for vervet som leder for EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk.  

Både Costa og Kallas må bli godkjent av Europaparlamentet. Von der Leyen, sammen med sine utvalgte kommissærer, vil også være gjenstand for en godkjenning fra Europaparlamentet, før hun offisielt kan utnevnes av Rådet.  

Under Europaparlamentets plenumssamlinger utover høsten blir det spennende å følge med på høringene av mulige kommissærer. Første plenumssamling blir holdt 16.-19. juli hvor det er ventet at de folkevalgte vil finne sine komiteer. Andre plenumssamling finner sted 16.-19. september, også i Strasbourg.  

EUs strategiske agenda vil redusere byrdene for europeisk næringsliv  

Hvert femte år tar medlemslandenes toppledere fatt på oppgaven med å formulere EUs strategiske mål og prioriteringer for den neste politiske mandatperioden. I tillegg til et fornyet søkelys på blant annet sikkerhet og forsvar, utvidelse av Unionen og en tydeligere migrasjonspolitikk, påpekes det at europeisk industris evne til å konkurrere på et globalt marked vil bli lagt mer vekt på. 

Forenkle, forskynde og digitalisere

Et fornyet søkelys på hva som skal til for å hjelpe europeiske selskaper og bedrifter å konkurrere på det globale markedet krever ulike tiltak. Blant annet varsles det et fornyet søkelys på enklere, raskere og mer digitale administrative prosesser for næringslivet samt innen konsesjonsbehandling.  

Fortsatt er det søkelys på en grønn omstilling, men med større plass til strategier om hvordan bygge opp konkurranseevnen til europeiske industrier, spesielt produksjonskapasiteten, i møte med en endret geopolitikk. Det påpekes at grensekryssende infrastruktur for energi, vann, transport og kommunikasjon, blir sentralt, samt forsterke sikre verdikjeder.  

For å sikre nødvendige investeringer, påpeker dokumentet at EU skal sluttføre kapitalmarkedsunionen og bankunionen, begge viktige deler av EUs økonomiske og monetære union.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Portrettfoto av Ingvill Østhassel med hvit bakgrunn.
  • Ingvil Østhassel
  • Rådgiver
Profilbilde Niklas Kalvø Tessem.
  • Niklas Kalvø Tessem
  • Leder Fornybar Norges Brusselkontor
  • @Niklastes