Ungarn tar over formannskapet med slagordet "Gjør Europa stort igjen"

Publisert

Ungarn overtar formannskapet i Rådet fra 1. juli til 31. desember.

Den 1. juli overtok Ungarn stafettpinnen fra Belgia og vil nå lede an arbeidet i medlemsstatenes organ Rådet i EU ut året. Rådet tar beslutningene om lovgivning i EU sammen med Europaparlamentet.  I sitt arbeidsprogram fremhever Ungarn geotermisk energi som sin største prioritering.

I tillegg legges det vekt på å sikre forbrukerne rimelig strømpriser, utvikling av strømnettet samt EUs energisikkerhet. Videre støtter Ungarn utbygging av kjernekraft samt gassinfrastruktur.  

Utover energifeltet, legger Det ungarske formannskapet vekt på sju tematiske områder om blant annet europeisk konkurranseevne, forsvar, utvidelse av EU, migrasjon og bondepolitikk.  

Ungarn vil jobbe for å iverksette Den strategiske agendaen (lenke til vår egen nettsak), som beskriver EUs strategi og mål for den neste fem-årsperioden. I tillegg nevnes "New European Competitiveness Deal", en teknologinøytral industristrategi for å øke Europeisk produktivitet og økonomisk vekst. Videre vil Ungarn styrke europeisk forsvarsindustri og oppskalere innovasjon og samarbeid om felles anskaffelser mellom medlemsland. Norge signerte nylig en bilateral avtale om styrket forsvarssamarbeid med EU, som inkluderer beskyttelse av kritisk infrastruktur og undersjøiske infrastrukturer.

Til slutt peker Ungarn på at utvidelse av EU til Balkan, en strengere immigrasjonspolitikk, omfordelingspolitikk og en mer bonde-vennlig jordbrukspolitikk, vil være prioriteringer under deres formannskapsperiode.   

Bakgrunn 

Hvert halvår rullerer formannskapet i Rådet mellom de 27 medlemslandene. Å ha formannskapet innebærer å ha ansvar for å lede møtene i Rådet. I tillegg har formannskapet ansvar for å sikre at medlemsstatene jobber sammen og fremforhandle kompromisser ved behov.

En formannskapstrio lager også et 18-måneders arbeidsprogram for Rådet. Dette er tre medlemsland som sammen fastsetter formannskapets mål som ikke er mulig å oppnå i løpet av bare seks måneder. Etter Ungarn, vil Polen deretter Danmark ta over formannskapet. Disse to utgjør sammen med Kypros den neste trioen.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Niklas Kalvø Tessem.
  • Niklas Kalvø Tessem
  • Leder Fornybar Norges Brusselkontor
  • @Niklastes
Portrettfoto av Ingvill Østhassel med hvit bakgrunn.
  • Ingvil Østhassel
  • Rådgiver