Vått sommervær i juni fører til fortsatt lave strømregninger

Publisert

Det våte sommerværet i juni bidro til å holde strømprisene nede. Dermed kan husholdninger over hele Norge glede seg over enda en måned med lave strømregninger, viser Fornybar Norges strømprisindeks.

I alle de fem norske prisområdene for strøm vil husholdninger med et gjennomsnittlig strømforbruk få en strømregning for juni som er på mellom ca. 830-1100 kr. Det er en svak nedgang fra rundt 900-1200 kr for mai. 

– I disse dager vil husholdninger over hele Norge få strømregninger for juni som er litt lavere enn regningene for mai. Nedgangen skyldes lavere strømforbruk. Folk bruker mindre strøm til oppvarming nå som det er sommer og varmt i været, sier Bård Standal, nestleder i Fornybar Norge. 

Strømforbruket til en gjennomsnittshusholdning falt fra mai til juni med mellom 1 og 24 prosent i alle disse fem prisområdene, viser tall fra Elhub. 

– Strømprisene i juni var på omtrent samme lave nivå som i mai. Prisene fortsatte å holde seg lave fordi det kom masse nedbør forrige måned, og i tillegg var det mye snøsmelting. Dermed ble vannkraftproduksjonen høy, sier Standal.  

Varmt i nord, kjølig i sør

Etter en usedvanlig varm og tørr mai, med snittemperaturer på fire grader over normalen, ble været kjøligere og våtere i juni. For landet som helhet kom det i juni 40 prosent mer nedbør enn normalt, mens snittemperaturen endte 1.4 grader over normalen, ifølge Meteorologisk institutt.   

Det var hovedsakelig Nord-Norge som dro opp gjennomsnittstemperaturen, og her var det flere steder 4-5 grader varmere enn normalt.  

I Sør-Norge derimot, var det mange steder kaldere i juni enn i mai, hvilket er svært uvanlig.  

Strømprisfall og negative priser i Sør-Norge

Etter å ha falt kraftig fra april til mai, da sommeren plutselig kom og strømforbruket sank, forble strømprisene i hele Sør-Norge omtrent uendret fra mai til juni. I snitt kostet strømmen i de tre sørnorske prisområdene mellom 38-48 øre/kWh i juni, sammenliknet med 37-48 øre/kWh i mai, viser tall fra kraftbørsen Nord Pool.

I alle de tre sørnorske prisområdene var gjennomsnittlig spotpris for juni omtrent 50 prosent lavere enn i juni i fjor, og den laveste for en junimåned siden 2020.

Sju dager i juni fikk Sør-Norge negative spotpriser for strøm i enkelttimer. Alle disse dagene var det timene midt på dagen og utover ettermiddagen som ble priset under null. Det er på denne tiden av døgnet at solkraftproduksjonen er størst.   

Fra Sør-Norge går det kraftkabler blant annet til Tyskland og Nederland, som er henholdsvis Europas største og fjerde største solkraftprodusenter. Det betyr at Norge har tilgang på billig solkraft fra disse landene når solkraftproduksjonen der er høy. Negative spotpriser betyr at forbrukerne får betalt for å bruke strøm. Man må likevel betale nettleie og offentlige avgifter ut ifra hvor mange kilowattimer (kWh) strøm man bruker. Strømprisen må derfor være rundt minus 50 øre/kWh eller lavere for at man faktisk skal tjene penger på å bruke strøm. 

Fakta om strømprisindeksen

Fornybar Norges strømprisindeks viser hva en gjennomsnittlig husholdning i hvert av de fem norske prisområdene må regne med å betale i strømregning for forrige måned, inkludert skatter og avgifter, og etter at eventuell strømstøtte er blitt trukket fra. Indeksen viser også hvordan forrige måneds strømregning var sammenliknet med måneden før og samme måned året før.  

Regnestykket er basert på faktiske priser og forbruk i de fem prisområdene, samt nettleie og avgifter. For strømpris er det tatt utgangspunkt i en vanlig spotprisavtale med et påslag på 5 øre/kWh og 40 kroner i fast månedsbeløp. Tallene er innhentet fra Nord Pool, Elhub og nettselskapene.  

Hensikten med strømprisindeksen er å gi norske strømkunder en bedre innsikt i hvordan strømprisene utvikler seg over tid, hva som påvirker prisene og hvordan strømregningen er sammensatt. 

Svak prisstigning lengre nord

Lengre nord i landet steg derimot strømprisene svakt forrige måned. I Midt-Norge og Nord-Norge var den gjennomsnittlige spotprisen henholdsvis 26 øre/kWh og 25 øre/kWh i juni.

Det var en oppgang fra 22 øre/kWh i begge prisområdene i mai. Juniprisene i Midt-Norge og Nord-Norge var også litt høyere enn i samme måned i fjor. Midt-Norge og Nord-Norge har likevel fortsatt blant de laveste strømprisene av alle prisområdene og landene Norge utveksler strøm med. I juni var det kun Nord-Sverige og Midt-Sverige som hadde lavere strømpriser enn Midt- og Nord-Norge.

Mye billigere strøm enn i landene rundt oss

Også i Sør-Norge var strømprisene i juni lavere enn i de fleste landene vi utveksler strøm med. Fra NO2 – Sørvest-Norge går det strømkabler til Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia, og det gjør at spotprisene i NO2 blir særlig påvirket av spotprisene nedover på kontinentet.   

Strømprisene i NO2 var i juni 50 prosent lavere enn i Storbritannia, 42 prosent lavere enn i Tyskland, 38 prosent lavere enn i Nederland, og 34 prosent lavere enn i Danmark. 

Fordi strømprisene i Norge i snitt var lavere enn nedover på kontinentet, eksporterte vi i juni mer strøm til disse landene enn vi importerte fra dem. Det eneste landet som vi forrige måned importerte mer strøm fra enn vi eksporterte til er Sverige, som var det eneste av våre naboland som hadde lavere strømpriser enn oss.  

Strømprisene nedover på kontinentet er nå betydelig lavere enn de var under energikrisen i Europa i 2021 og 2022. Likevel har strømprisene der økt noe de siste månedene. Årsaken til dette er at prisene på gass og CO2-utslippskvoter har steget, og dermed har det blitt dyrere å produsere ved strøm ved gasskraftverk og andre kraftverk som slipper ut CO2.

NO 1 -Sørøst-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO1 – det prisområdet Oslo befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for juni som ligger på rundt 850 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en nedgang på 22 prosent fra mai, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 1080 kr. Strømregningen for juni er også lavere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO1 fikk en strømregning på rundt 990 kr. 

Nedgangen i strømregningen fra mai til juni skyldes at sommerens ankomst har ført til lavere strømforbruk. Nedgangen fra juni i fjor til juni i år skyldes at strømprisene er blitt nesten halvert.     

I NO1 endte den gjennomsnittlige spotprisen i juni på 38 øre/kWh. Det var en svak oppgang fra 37 øre/kWh i mai, og betydelig lavere enn i juni i fjor, da gjennomsnittsprisen var 73 øre/kWh.   

På værstasjonen på Blindern i hovedstaden var temperaturen i snitt 15,2 grader i juni. Det var i tråd med normalen for måneden, men likevel omtrent én grad kaldere enn i mai. Det regnet på over halvparten av dagene i juni, og for måneden som helhet kom det nesten 40 prosent mer nedbør enn normalt.        

En gjennomsnittlig husholdning i NO1 brukte i juni ca. 680 kWh med strøm. Det var 19 prosent mindre enn måneden før, men 12 mer enn i juni 2023, viser tall fra Elhub.

NO 2 -Sørvest-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO2 – det prisområdet Kristiansand befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for juni som ligger på rundt 1100 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en nedgang på 5 prosent fra mai, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 1170 kr. Strømregningen for juni er også litt lavere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO2 fikk en strømregning på 1120 kr. 

Nedgangen i strømregningen fra mai til juni skyldes at sommerens ankomst har ført til lavere strømforbruk. Nedgangen fra juni i fjor til juni i år skyldes at strømprisene er blitt halvert.     

I NO2 endte den gjennomsnittlige spotprisen i juni på 48 øre/kWh, og nøyaktig det samme som i mai. Juniprisen var 50 prosent lavere enn i samme måned i fjor, da gjennomsnittlig spotpris var 96 øre/kWh.   

Ved Kjevik lufthavn utenfor Kristiansand ble det registrert en snittemperatur i juni på 14,7 grader, hvilket er omtrent som normalt for måneden. Nedbørsmengdene var også i tråd med normalen.     

En gjennomsnittlig husholdning i NO2 brukte i juni ca. 740 kWh med strøm. Det var 6 prosent mindre enn måneden før, men likevel 15 prosent mer enn i juni 2023, viser tall fra Elhub. 

NO3 -Midt-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO3 – det prisområdet Trondheim befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for juni som ligger på rundt 890 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er omtrent uendret fra mai. Strømregningen for juni er derimot høyere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO3 fikk en strømregning på rundt 800 kr.  

Oppgangen i strømregningen fra juni i fjor til juni i år skyldes at strømprisene i Midt-Norge har økt. I NO3 endte den gjennomsnittlige spotprisen i mai på 26 øre/kWh. Det var en oppgang fra 22 øre/kWh i mai, og fra 23 øre/kWh i juni i fjor. 

Ved Lade målestasjon i Trondheim var det litt varmere og veldig mye våtere vær enn normalt i juni. Snittemperaturen lå på 14,2 grader, mer enn én grad varmere enn normalt, mens nedbørsmengdene var 65 prosent over normalen.   

En gjennomsnittlig husholdning i NO3 brukte i juni ca. 800 kWh med strøm. Det var 5 prosent mindre enn måneden før, men 2 prosent mer enn i juni 2023, viser tall fra Elhub.

NO 4 -Nord-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO4 – det prisområdet Tromsø befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for juni som ligger på rundt 830 kr. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en nedgang på 27 prosent fra mai, da den gjennomsnittlige strømregningen her var på ca. 1130 kr. Husholdninger i Finnmark og de delene av Troms som er unntatt el-avgift kan imidlertid forvente en regning for juni som er 167 kr lavere. Strømregningen for en gjennomsnittshusholdning her blir derfor på rundt 660 kr. 

Nedgangen i strømregningen fra mai til juni skyldes at det var svært varmt i Nord-Norge i juni. Folk brukte derfor lite strøm til oppvarming, og det gjorde at strømforbruket falt betraktelig.     

Juniregningen er likevel litt høyere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO4 fikk en strømregning på rundt 800 kr.     

I Tromsø ble det registrert uvanlig høye temperaturer og litt mindre nedbør enn normalt i juni. Gjennomsnittstemperaturen lå på 12,4 grader, hele 3 grader varmere enn normalen for årstiden.  

En gjennomsnittlig husholdning i NO4 brukte i juni ca. 1010 kWh med strøm. Det var 27 prosent mindre enn måneden før, og 10 prosent mindre enn i juni 2023, viser tall fra Elhub. 

I NO4 endte den gjennomsnittlige spotprisen i juni på 25 øre/kWh. Det var en oppgang fra 22 øre/kWh både måneden før og i juni 2023.  

NO5 -Vest-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO5 – det prisområdet Bergen befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for juni som ligger på rundt 1000 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er omtrent uendret fra mai, og lavere enn i juni i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO5 fikk en strømregning på rundt 1170 kr. Nedgangen i strømregningen fra juni i fjor til juni i år skyldes at strømprisene er blitt halvert.     

I NO5 endte den gjennomsnittlige spotprisen i juni på 39 øre/kWh. Det var en svak oppgang fra 38 øre/kWh i mai, men likevel betydelig lavere enn i juni i fjor, da gjennomsnittlig spotpris var 73 øre/kWh.    

I Bergen var det svært vått vær i juni, med omtrent 30 prosent mer nedbør enn normalt. Gjennomsnittstemperaturen lå på 13,3 grader og omtrent i tråd med normalen, ifølge Meteorologisk institutt.  

En gjennomsnittlig husholdning i NO5 brukte i juni ca. 760 kWh med strøm. Det var 1 prosent mindre enn måneden før, men 15 prosent mer enn i juni 2023, viser tall fra Elhub.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: