Energi Norge

Innhold

Kunnskap om strømulykker

Fagartikkel, HMS

Publisert

En mann i en strømmast. Foto

Det er viktig med kunnskap om ulykker og strømskader i næringen. Her foregår arbeid i en høyspentmast. Foto: Ruhne Nilsen / Skagerak Energi.

Kunnskap om ulykker og strømskader er viktig, både for å sikre rett behandling, og for å arbeide bedre med forebygging.

Hvert år skjer det mange strømulykker i kraftnæringen, og forskning viser at mørketallene er store. 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har samlet kunnskapsstatus og konkrete råd om strømulykker i brosjyren nedenfor. De har også utarbeidet en anbefaling for hvilken overvåkning og vurdering som er nødvendig etter en strømulykke.

 
Viktig informasjon og tiltak ved strømulykker er samlet i materiellet nedenfor:
  • Brosjyre
  • App til Apple- og Androidenheter
  • Informasjonskort til lommeboken
  • Plakat

Hvert år rammes om lag 3.000 personer av ulykker knyttet til strøm. De fleste av disse arbeider med elektrisitet til daglig. Derfor har Energi Norge i samarbeid med flere aktører også laget informasjonsbrosjyren "Ta strøm på alvor!".