Fem fordeler med vannkraft

Publisert

Solbergfoss om natten

Solbergfoss kraftstasjon. Foto: Tormod Hanstad/E-CO Energi

Den norske regulerbare vannkraften er selve ryggraden i det norske kraftsystemet. Vannkraften er en betydelig inntektskilde til samfunnet og en viktig del av klimaløsningen.

Verdiskapning

Godt over hundre år etter at elektrifiseringen inntok landet vårt står  vannkraften for tilnærmet all kraftproduksjon i Norge, og genererer solide inntekter til det offentlige

Ren energikilde

Norsk kraftproduksjon er tilnærmet utslippsfri og derfor en viktig brikke i klimakampen. Klimagassutslipp på verdensbasis må reduseres til maksimalt to tonn per innbygger innen 2050 for å nå det overordnede målet om å begrense global oppvarming til to grader. Derfor er en utslippsfri norsk kraftproduksjon et viktig bidrag for at Norge skal klare sin del av utfordringen.

Forsyningssikkerhet

Økt utbygging av store mengder vind- og solkraft i Europa har gjort forsyningssikkerhet til en utfordring når det ikke blåser og solen uteblir. Muligheten til å "lagre strøm" i form av vann i magasiner når forbruket er lavt, gjør Norge mindre sårbar for værvariasjoner enn land der slike energikilder utgjør størsteparten av fornybarandelen. Lagringskapasitet i magasinene kan sikre tilgang til vann, og dermed elektrisk kraft, også i tørre perioder.

Regulerbar

Vannmagasinene ble laget for å sikre kraftforsyning gjennom vinteren. Med økende kapasitet på kabler til utlandet får magasinene ny verdi. Vannet i magasinene kan brukes til å dekke behov på kontinentet når det er vindstille og overskyet der, og vi kan spare på vannet når billigere kraft kan importeres fra Europa. Siden behovet for balansekraft øker i takt med mengden ikke regulerbar fornybar energi, gir vannkraften energisystemet en unikreguleringsevne.

Flomsikring

Siden kraftproduksjon må skje gjennom hele året, mens vannføringen i vassdragene normalt sett er høyest om våren og høsten, må vanntilførselen fra magasinet til kraftverket reguleres. Vannet fordeles altså over fire årstider og reduserer faren for flom. Ved varsler om mye regn eller stor snøsmelting og dermed fare for flom, tar kraftprodusentene et ansvar ved aktivt å bruke magasinene slik at flommen og skadevirkningene begrenses mest mulig. Vannkraften er arvesølvet vårt. Denne evigvarende ressursen uten klimagassutslipp legger grunnlaget for verdiskaping og er en forutsetning for videre utvikling av et moderne samfunn.

Profilbilde Magne Fauli
  • Magne Fauli
  • Næringspolitisk rådgiver
Foto: Mann smiler.
  • Eivind Heløe
  • Direktør