Thea Øverli blir ny næringspolitisk rådgiver i Fornybar Norge

Publisert

Fornybar Norge styrker arbeidet med å utvikle fremtidens strømnett, og har ansatt Thea Øverli (29) som ny næringspolitisk rådgiver.

– Jeg ser frem til å jobbe med utforming av rammebetingelser for nettselskapene. Hvis vi skal lykkes med overgangen til nullutslippssamfunnet, vil samhandling mellom ulike aktører i fornybarnæringen være helt nødvendig. Jeg gleder meg til å jobbe med dette sammen med flere jeg kjenner fra før, og med helt nye kolleger, sier Øverli. 

Øverli begynner i Fornybar Norge i august. Hun er utdannet sivilingeniør i elkraft fra NTNU i Trondheim, og jobber for tiden i nettselskapet Lede. Der har hun vært siden høsten 2018 – først som kraftsystemutreder og deretter som storkundekontakt.

I sin nåværende jobb veileder hun kunder som ønsker nettilknytning og har ansvar for å sortere nettkøen til selskapet. Øverli har vært sentral i arbeidet med å utvikle Ledes modenhetskriterier for kunder som venter på nettkapasitet. Disse kriteriene ble senere utgangspunkt for utarbeidelse av Fornybar Norges Beste praksis for nettilknytning.

Kristin H. Lind, leder for strømnett og beredskap i Fornybar Norge, gleder seg til å få Øverli med på laget til høsten. 

– Vi er svært fornøyde med å ha ansatt Thea Øverli. Hun har sterk kompetanse innen nettutvikling etter seks år i Lede, og vil tilføre nye tanker og ideer til avdelingen og organisasjonen, sier Lind.

– Første gang jeg traff Thea var hun med i et møte med energiminister Terje Aasland, der vi drøftet hva som må til for å bygge mer nett raskere og utnytte dagens nett bedre. Videreutvikling av strømnettet for å få mer kapasitet er en kritisk suksessfaktor for å få til overgangen til nullutslippssamfunnet. Med ansettelsen av Thea forsterker vi nå Fornybar Norges kapasitet og kompetanse for å få til dette, sier hun.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Kristin H. Lind.
  • Kristin H. Lind
  • Direktør strømnett og beredskap
  • @khlind