Publisert

Veileder vannkraftutbygging

En oversikt over hvilke regelverk som regulerer forholdet mellom utbyggere og kommunale myndigheter i forbindelse med planlegging og utbygging av nye vannkraftprosjekter. (2016)

Advokatfirmaet Thommessen har utviklet en veilederen.