Tiltak for mer kapasitet i strømnettet

Denne oversikten viser tiltak som er blitt foreslått gjennom arbeidet til Strømnettutvalget, Energikommisjonen og regjeringens handlingsplan for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet.

Oversikten viser hvor ansvaret for å ta initiativ til å vurdere og eventuelt gjennomføre tiltaket ligger, og hvilke andre aktører som eventuelt også arbeider med det foreslåtte tiltaket. Basert på regjeringens handlingsplan, oppdragsbrev fra Energidepartementet til NVE og RME og publikasjoner fra NVE og RME har vi vurdert status på de ulike tiltakene.

Vi ser at både myndighetene og bransjen er godt i gang med de fleste tiltakene som ble identifisert og foreslått, samtidig som det også jobbes med andre tiltak utover disse. Vi tar sikte på å oppdatere oversikten hvert kvartal. Sist oppdatert 2.5.2024. Neste oppdatering kommer i månedsskiftet august / september.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Kristin H. Lind.
  • Kristin H. Lind
  • Direktør strømnett og beredskap
  • @khlind
Profilbilde av
  • Christine Kaaløy
  • Næringspolitisk rådgiver