Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1016 resultater

Type artikkel
Velg område
1016 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Rekruttering og kompetanse

  Kvinnelige lederspirer i din bedrift?

  Når NHOs lederutviklingsprogram for kvinner, Female Future, kjører i gang for tiende gang i september, håper Energi Norge det er med ambisiøse kvinner fra energiselskaper i alle landsdeler på deltakerlisten.

 2. Nyhet, Energibruk og klima

  Ber EU skjerpe utslippsmål

  Energi Norge går inn for bindende utslippskutt for klimagasser i EU på minst 40 prosent innen 2030 for å nå målet om tilnærmet CO2-fri energibruk i 2050. Dette fremgår av en høringsuttalelse til EUs 'grønnbok' om energi- og klimapolitikk mot 2030.

 3. Nyhet, Rekruttering og kompetanse

  Organiserer kraftfulle fysikktimer

  Som en del av et undervisningsopplegg utviklet for å øke rekrutteringen til kraftnæringen, gjennomførte Energi Norge torsdag en testfysikktime i 2. klasse på Elvebakken videregående skole i Oslo, i samarbeid med medlemsbedriften Hafslund.

 4. Nyhet, Rekruttering og kompetanse

  Energistudenter vil til fornybarnæringen

  To av tre studenter ved ingeniørstudier innen elkraft og fornybar energi har et godt inntrykk av kraftbransjen som arbeidsgiver, dette viser en fersk undersøkelse fra TNS Gallup. – Viser at potensialet for rekruttering til fornybarnæringen er stort, mener Energi Norge.

 5. Nyhet, Fornybar produksjon

  Veileder - ytelser til vertskommuner

  Advokatfirmaet Thommessen har utviklet en veileder som skal gi kraftprodusenter og eiere av kraftproduksjonsvirksomhet en oversikt over hvilke regelverk som regulerer forholdet mellom utbyggere og kommunale myndigheter i forbindelse med planlegging og utbygging av nye vannkraftprosjekter.

 6. Nyhet, Rekruttering og kompetanse

  Unge ser gode framtidsutsikter i fornybar energi

  I en fersk undersøkelse TNS Gallup har foretatt blant ungdom svarer 1 av 4 spurte at de er interesserte i å jobbe innenfor fornybar energi.  - Godt utgangspunkt for å få flere ungdom inn i kraftnæringen, mener Energi Norge.

 7. Nyhet, Energibruk og klima

  Kraftbransjen foreslår handlingsregel for klima

  Norge må kutte minst 40 millioner tonn CO2-utslipp innen 2050 for å innfri internasjonale klimaforpliktelser. Målet er klart, men Norge har ingen strategi for hvordan vi skal komme dit. Kraftbransjen foreslår nå å innføre en handlingsregel for klima som leder mot nullutslipp fra energibruk.

 8. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Sammendrag

  Det overordnede målet for verden er å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader, noe som krever et utslippsnivå på maksimalt 2 tonn per innbygger innen 2050, forutsatt at vi starter å kutte utslippene i tide. Klimautfordringen kan bare løses gjennom omfattende omstilling av energisystemet.

 9. Nyhet, Rekruttering og kompetanse

  Nærings-ph.d: Unik mulighet for kompetansebygging i egen bedrift

  Nærings-phd er en doktogradsutdanning hvor stipendiaten er ansatt i en bedrift og jobber med problemstillinger knyttet til selskapets langsiktige utfordringer.