Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

244 resultater

Type artikkel
Velg område
244 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Energibruk og klima

  Fornybart uten subsidier

  Lav strømpris svekker kraftbransjens evne til å investere og til å betale skatt og utbytte. Elsertifikatene bør avvikles, skriver direktør for myndighetskontakt og klimapolitikk Kjetil Lund i Statkraft i denne kronikken.

 2. Nyhet, Energibruk og klima

  Vannkraften gir Norge konkurransekraft

  Energi Norge avleverte i desember sitt innspill til hvordan det kan legges bedre til rette for grønn vekst i Norge. Innspillet legger vekt på at Norge må utnytte sin rikelige tilgang på ren, fornybar og regulerbar vannkraft til å erstatte fossil energi.

 3. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Grønn vekst

  Grønn vekst er regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og skal se på hva som må til for den grønne omstillingen fram mot et lavutslippssamfunn.

 4. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Energimerking av bygninger

  Energimerking av bygninger skal bidra til økt informasjon om byggets energibruk og mulighetene for å redusere energibruken i bygninger.

 5. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Elektrisitet for økt verdiskaping

  Norsk vannkraft har lagt grunnlaget for en verdensledende kraftintensiv industri innen aluminium, treforedling, ferrolegeringer og silisium. Tilgang til strøm fra fornybare kilder til konkurransedyktige priser kan også framover gi grunnlag for etablering av kraftintensive virksomheter i Norge.

 6. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Lokal energiproduksjon eller energi fra nettet

  Noen byggeiere og utbyggere velger i dag solenergi montert på taket for å få bedre energimerke og for å redusere klimagassutslipp – har det noen betydning?

 7. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Utslippsfaktorer for elektrisitet og fjernvarme

  Klimagassutslipp kommer fra produksjon av materialer og fra bruk av energi. Det er betydelige diskusjoner rundt hvilke utslippsfaktorer man skal bruke når man skal regne på klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet og fjernvarme.

 8. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Elektrisitet – en del av klimaløsningen

  For å nå langsiktige klimamål må bruken av fossil energi reduseres. Et første skritt i riktig retning er å erstatte fossil energibruk hos den enkelte bruker med energi som ikke fører til utslipp av CO2.

 9. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Elektrifisering av transport

  Transportsektoren står for rundt 30 prosent av alle CO2-utslipp i Norge og omfattes ikke av EUs kvotehandelssystem. Det blir derfor helt nødvendig å gjennomføre betydelige tiltak innenfor denne sektoren for å redusere klimagassutslippene i Norge.

 10. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Energieffektivisering

  Energieffektivisering er en viktig del av energipolitikken fordi enhver produksjon av energi medfører kostnader – også for miljøet.