Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

250 resultater

Type artikkel
Velg område
250 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Energibruk og klima

  60 prosent av oppvarmingen i bygg må være fleksibel

  Fredag la Direktoratet for byggkvalitet ut en endring i veilederen til TEK 10 som slår fast at 60 prosent av varmebehovet i bygg skal være energifleksibelt. Det har vært en lang vei for å komme frem til de nye energikravene i byggteknisk forskrift.

 2. Nyhet, Energibruk og klima

  Enighet om energimeldingen

  Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har avgitt sin innstilling om energimeldingen, med en lang rekke forslag og merknader. Energi Norge er tilfreds med hovedpunktene i innstillingen og avklaringer som bidrar til at mer fornybar energi kan tas i bruk.

 3. Nyhet, Energibruk og klima

  Sterk støtte til vannkraften

  Folket har talt: Satsing på fornybar energi oppleves som et av de viktigste klimatiltakene, og vannkraft er den mest populære energikilden. Det viser TNS Gallups klimabarometer som ble presentert i dag.

 4. Nyhet, Energibruk og klima

  EU-domstolen med grønt lys for vannkraft under vanndirektivet

  I en dom den 4. mai 2016 fastslår EU-domstolen at Østerrike opptrådte i tråd med vanndirektivet da det ble gitt konsesjon til et vannkraftverk i elven Schwarze Sulm våren 2007.

 5. Nyhet, Fornybar produksjon, Strømnett, Energibruk og klima

  Milliardstøtte til energiforskning

  Norges forskningsråd har i dag tildelt nærmere 1,3 milliarder kroner til etablering av åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Energi Norge er partner på tre av sentrene som nå får støtte.

 6. Nyhet, Energibruk og klima

  Stortinget må sikre rask skatteomlegging for vannkraftinvesteringer

  Energi Norge sendte torsdag 19. mai sine detaljerte innspill til energimeldingen til Stortinget. Sentralt står endringer i skattesystemet for samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer, samt mer konkret politikk for å ta kraften i bruk.

 7. Nyhet, Energibruk og klima

  Reguleringen av det europeiske energimarkedet

  Nærmere hundre representanter fra norsk næringsliv, forvaltning og forskning var tirsdag 26. april samlet til det årlige juridiske seminaret om endringer i reguleringen av EUs energimarked i lys av energiunionen.

 8. Politisk sak, Energibruk og klima

  EUs regelverk for ikke-kvotepliktig sektor

  Utslipp fra transport og bygg har et regelverk med en innsatsfordeling mellom medlemslandene basert på BNP (effort sharing decision (ESD)). Fra 2020 tar Norge sikte på å delta i dette regelverket

 9. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Regelverk for klimagassutslipp utenfor ETS

  EU har et mål om redusere klimagassutslippene med 40 prosent fra 1990 – 2030. For å få til dette har de etablert et kvotesystem (ETS) for punktkilder slik som industri og kraftproduksjon.

 10. Nyhet, Energibruk og klima

  Den fornybare kraften må tas i bruk

  Energiminister Tord Lien la i dag frem regjeringens energimelding. Meldingen fremhever norsk vannkrafts viktige rolle og potensial for fremtiden. Den viser også vei for hvordan vi skal utnytte kraftoverskuddet på en måte som gir både klimaeffekt og næringsvekst.