Rapporter om elektrifisering

Norge skal bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. Det vil bidra til nye arbeidsplasser og lavere klimagassutslipp.

Aktuelle rapporter

  1. Fossil- og utslippsfrie byggeplasser

    99 prosent av CO2en fra norske byggeplasser kan kuttes dersom man erstatter bruk av fossil energi på byggeplassen med strøm, fjernvarme og bio, viser en fersk utredning som DNV GL har gjort for Energi Norge, Norsk fjernvarme og Enova i samarbeid med Bellona (august 2017).

  2. Bransjenorm for nettilknytning

    DNV har på oppdrag fra Energi Norge utarbeidet et forslag til bransjenorm for nettilknytning. Den skal bidra til effektive arbeidsprosesser og enhetlige prosesser på tvers av nettselskap for tilknytning av nytt forbruk. Nettkundene vil møte samme prinsipper uansett hvilket nettselskap de henvender seg til. (2021)

  3. Rapport: Verdiskaping fra elektrifiseringsteknologi

    På oppdrag fra Energi Norge har Menon Economics gjennomført en analyse av verdiskapingsvirkninger av forskning, utvikling og innovasjon knyttet til elektrifisering (mai 2019).

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: