Energi Norge

Innhold

Dokumentarkiv

Vis filtrering

384 resultater

Type dokument
Velg område
384 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Veileder: Utbygging av vindkraft

  Rettslige rammer for ytelser til vertskommuner ved prosjektering, utbygging og drift av vindparker. (2013)

 2. Vekting av elektrisitet i energipolitikken

  Gjennomgang av metodikk for vektingav elektrisitetsbruk, regulatoriskanvendelse, samt vurdering avvektingsprinsipper i et økonomiskperspektiv. (Juni 2012)

 3. Fastsettelse av beregningsfaktorer for elektrisitet

  Rapporten tar for seg primærenergifaktorer for elektrisitet. Redegjørelse for prinsipper og rammeverk for beregning avfaktorer tilpasset ulike formål og anvendelsesområder. (november 2015)

 4. Veileder: Tilknytningsplikt. Bruk av betinget tilknytningsplikt for ny  kraftproduksjon

  Energiloven § 3-4 pålegger nettselskapene tilknytningsplikt som innebærer at nettkonsesjonærer må koble på enhver kraftprodusent som har anleggskonsesjon i sitt nettområde.

 5. Skjemaer for fellesføring av svakstrøm og lavspenning

  Skjemaer for søknad, ferdigmelding, godkjenning og opphør/eierskifte av fellesføring på master eid av Nettselskapet (2009)

 6. Rettigheter til grunn

  Energi Norge sin standardavtale "Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftlinjer" er inngått med Norges Skogeierforening og Norges Bondelag. (2003)

Vi har en egen nettbutikk med et godt utvalg av forskrifter og normer, håndbøker, rapporter mm for fornybarnæringen.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt