Innhold

Fakta om opprinnelsesgarantier

Illustrasjon: To menn diskuterer.

Illustrrasjon: Ijmaki / Pixabay

Alle Energi Norges medlemmer tilbyr kraftavtaler med opprinnelsesgarantier. Kundene kan frivillig velge å kjøpe en kraftavtale med opprinnelsesgarantier og vite at betalingen for strømmen går til produksjon av fornybar kraft.

Bærekraftig og miljøvennlig utvikling er viktig for samfunnet. Bruk av strøm er miljøvennlig. Imidlertid er ikke alle måter å produsere strøm like bærekraftige. Alle våre medlemmer tilbyr derfor kraftavtaler med opprinnelsesgarantier fra fornybare kraftkilder. Kundene kan frivillig velge å kjøpe en kraftavtale med opprinnelses garantier og vite at betalingen for strømmen går til produksjon av fornybar kraft. Kraftleverandørene kan på basis av opprinnelsesgarantier tilby en varedeklarasjon om ditt strømkjøp.

Bakgrunn

Strøm kan ikke spores, og en strømkunde kan ikke vite hvordan den kraften han forbruker fra nettet er produsert. Ordningen med opprinnelsesgarantier korrigerer til en viss grad for dette ved å gi kunden mulighet til å uttrykke en preferanse for kjøp av fornybar energi. Ved å velge en strømkontrakt med opprinnelsesgaranti bidrar kunden gjennom sin forbrukermakt til å gjøre fornybar energi mer konkurransedyktig. I tillegg får kunden et bevis på at han har betalt for fornybar strøm.

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk, selv om det ikke er akkurat denne strømmen som kommer i stikkontakten. Prisen per opprinnelsesgaranti bestemmes av markedets etterspørsel etter de ulike typene fornybar. F.eks. prises nederlandsk vindkraft flere ganger høyere enn nordisk vannkraft, rett og slett pga. høyere etterspørsel. Dette illustrerer forbrukermakten i systemet.

Ordningen ble etablert gjennom EUs første fornybardirektiv (2001), og Norge har deltatt siden 2006. Systemet ble videreført i EUs andre fornybardirektiv (2009) og styrket i EUs tredje fornybardirektiv ("Ren Energi"-pakken, 2018). Der kraftleverandører tidligere kunne bruke opprinnelsesgarantier til å vise sin andel fornybar energi, sier det nye direktivet at systemet skal brukes for å vise fornybarandel. Store, multinasjonale selskaper bruker opprinnelsesgarantier til å dokumentere sin støtte til fornybar energi. Dette fordi garantiene kan brukes som dokumentasjon i anerkjente, internasjonale klima- og miljøregnskapssystemer.

Tall og fakta

  • Mellom 0,6 og 2 mrd. kr i årlige inntekter til norske, offentlig eide kraftselskaper (2018 estimert).
  • I 2018 solgte norske kraftprodusenter 138 mill. opprinnelsesgarantier (à 1MWh), hvorav 20 mill. garantier (14%) ble kjøpt av norske kunder.
  • Produksjonsmiksen i Norge er 98% fornybar (uavhengig av kjøp/salg av opprinnelsesgarantier nasjonalt).

Spørsmål og svar om opprinnelsesgarantier og opprinnelsesmerket strøm

Her er svar på noen av de vanligste spørsmålene knyttet til ordningen med opprinnelsesgarantier og opprinnelsesmerket strøm.

Eksempel: RE100

Initiativet RE100 teller i dag over 200 internasjonale selskaper som ønsker å bli 100 prosent fornybare, bl.a. gjennom å kjøpe opprinnelsesgarantier og styrke ordningen. Blant selskapene er giganter som IKEA, Google, Microsoft, Apple, Facebook, Citi, Goldman Sachs, H&M, HP, Nike, Nordea og norske DNB og Elopak. 

Les mer her

Aktuelle nyheter

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: