Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1059 resultater

Type artikkel
Velg område
1059 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Energibruk og klima

  Kraftbransjen foreslår handlingsregel for klima

  Norge må kutte minst 40 millioner tonn CO2-utslipp innen 2050 for å innfri internasjonale klimaforpliktelser. Målet er klart, men Norge har ingen strategi for hvordan vi skal komme dit. Kraftbransjen foreslår nå å innføre en handlingsregel for klima som leder mot nullutslipp fra energibruk.

 2. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Sammendrag

  Det overordnede målet for verden er å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader, noe som krever et utslippsnivå på maksimalt 2 tonn per innbygger innen 2050, forutsatt at vi starter å kutte utslippene i tide. Klimautfordringen kan bare løses gjennom omfattende omstilling av energisystemet.

 3. Nyhet, Rekruttering og kompetanse

  Nærings-ph.d: Unik mulighet for kompetansebygging i egen bedrift

  Nærings-phd er en doktogradsutdanning hvor stipendiaten er ansatt i en bedrift og jobber med problemstillinger knyttet til selskapets langsiktige utfordringer.

 4. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Hvorfor en grønn tråd?

  Klima og energi henger sammen og utfordrer oss dobbelt. De til­takene vi gjennomfører nå skal ikke bare gi oss et klimavennlig energisystem i fremtiden – de skal også gi et velfungerende energi­system i mellomtiden.

 5. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Kapittel 4: Fundamentet for en langsiktig strategi for energi, klima og bærekraft

  De fem strategiske prinsippene gir oss viktig kunnskap om bestanddelene i en langsiktig strategi for klima, energi og verdiskaping.

 6. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Kapittel 3:  Fem strategiske prinsipper for klima, energi og verdiskapning

  Det kan formuleres en handlingsregel for klima som sikrer at vi når de langsiktige klimamålene og samtidig har fleksibilitet til å ivareta hensynet til verdiskaping.

 7. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Kapittel 2: Energisystemets rolle i en bærekraftig omstilling

  Energibruk står for om lag 2/3 av utslippene av klimagasser både globalt og i norge. Innen 2050 må flest mulig klimatiltak være gjennomført. Spørsmålet er derfor hva som skal kuttes i ulike sektorer og når.

 8. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Kapittel 1: Behovet for en grønn tråd

  Skal vi begrense den globale oppvarmingen til 2 grader, må klimagassutslippene begrenses til 2 tonn per innbygger innen 2050, og vi må starte med å kutte utslippene nå. Samtidig trenger verden mer energi for å legge til rette for økonomisk vekst og utvikling. Den samme doble ut­fordringen gjelder også Norge.

 9. Nyhet, Rekruttering og kompetanse

  Vannkraft i vinden

  Stadig flere studenter ved NTNU og HiOA velger å studere vannkraft. Det kan Dagens Næringsliv fortelle i en lengre artikkel denne uken. Energi Norge støtter denne utdanningen, siden vannkraft er en svært viktig del av framtidas fornybare energikilder. De unge har tatt poenget, og velger noe som har framtida foran seg.