Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

168 resultater

Type artikkel
Velg område
168 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Strømnett

  Norsk klage på oppheving av kabelreservasjon

  Det danske Energitilsynet har opphevet reservasjonen på kapasitet til utveksling av balanserende sekundærreserver på Skagerakforbindelsen mellom Norge og Danmark. Nå har norske aktører i kraftmarkedet klaget på vedtaket.

 2. Nyhet, Strømnett

  Kartlegger behov for forenklet nettilknytning

  Rådgivningsselskapet EC Group har gjennomført en undersøkelse blant norske nettselskaper for å kartlegge behovet for forenkling av prosessen med nettilknytning. Konklusjonen er at det meste – bortsett fra beregning av anleggsbidrag – fungerer fint.

 3. Nyhet, Strømnett nettutvikling

  Trenger mer koordinert nettutvikling

  Digitalisering, boligutvikling og etablering av lokal strømproduksjon skaper økt behov for ny overføringskapasitet. Da er koordinering og god informasjonsflyt på tvers av nettnivåer og nettselskaper avgjørende, mener Energi Norge.

 4. Nyhet, Strømnett

  Foreslår løsninger for fremtidig nettregulering

  Energi Norge, KS Bedrift og seks nettselskaper har sammen med Thema Consulting Group utarbeidet en rapport som ser på mulige løsninger for fremtidens nettregulering.

 5. Nyhet, Strømnett

  Kraft nok til alle

  Norge har fornybar energi nok til både nye arbeidsplasser, nasjonale klimatiltak og krafthandel med utlandet, skriver Oluf Ulseth i dette innlegget.

 6. Nyhet, Strømnett nettutvikling

  Støtter gebyrordning for nettutredninger

  En gebyrordning med fastsatte satser som betaling for nettutredninger kan være en god løsning, så lenge den gjelder for både produksjon og forbruk – og alle nettnivåer, mener Energi Norge. NVE vurderer for øyeblikket prissignaler i såkalt masket nett, som en oppfølging til energimeldingen fra i fjor sommer.

 7. Nyhet, Strømnett nettutvikling

  Ønsker mer koordinert nettutvikling

  NVE ønsker å utvide dagens ordning for regionale kraftsystemutredninger (KSU) til i større grad å inkludere vurderinger om koordinert nettutvikling på tvers av nettnivåer og områdekonsesjoner. Dette kan være en riktig vei å gå, mener Energi Norge.

 8. Nyhet, Fornybar produksjon, Strømnett, Strømmarked

  Diskuterte fornybarfremtiden med energiministeren

  Et strømmarked og en fornybarnæring i endring, betydningen av nordisk samarbeid for påvirkning av EU-regelverk, og vannkraft som Norges største grønne konkurransefortrinn, sto på dagsordenen da Energi Norge nylig møtte olje- og energiminister Terje Søviknes.

 9. Nyhet, Strømnett

  God beredskap krever rolle- og ansvarsavklaring

  Når en ny lov om forebyggende nasjonal sikkerhet skal utarbeides, er det avgjørende at det endelige ansvaret for sikkerhet og beredskap i kraftnæringen forblir hos sektormyndighetene OED og NVE, skriver Energi Norge i et høringssvar.

 10. Nyhet, Strømnett

  Oversikt over konkurranseutsatte innkjøp

  Energi Norge har oppdatert oversikten over hvilke typer konserninterne anskaffelser til nettvirksomhet som må konkurranseutsettes etter at regelverket for konserninterne innkjøp trådte i kraft 1. juli 2016.