Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

160 resultater

Type artikkel
Velg område
160 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Strømnett

  Ny strømmåler avverget brann hos nettkunde

  Data fra de nye smarte strømmålerne kan gi indikasjoner på jordfeil, spenningskvalitet og asymmetri, og i ytterste konsekvens redde liv.

 2. Nyhet, Strømnett

  Fem fakta om smarte strømmålere

  Blir du forvirret av alle påstandene om de nye strømmålerne? Her har vi samlet svar på de fem vanligste spørsmålene.

 3. Nyhet, Strømnett

  Prosjekt om DSO-rollen

  Energi Norge har satt i gang et prosjekt om utvikling av DSO-rollen. Hensikten er å se på hvordan fordeling av oppgaver og ansvar knyttet til nettutvikling og drift kan tilpasses for et mer fremtidsrettet og kostnadseffektivt nett.

 4. Nyhet, Strømnett

  Nekter fastlegene å skrive attest mot smarte målere

  Helsedirektoratet sier tvert nei til at fastleger kan skrive ut legeattest om at pasienter har helseplager som skyldes stråling fra automatiske strømmålere. NVE ser likevel ingen grunn til å endre forskriften.

 5. Nyhet, Strømnett

  Stadig viktigere med sikker strømforsyning

  Ny rapport fra NVE viser at norske husholdningers betalingsvilje for sikker strømforsyning er vesentlig høyere enn tidligere. Det vil trolig gi økte avbruddskostnader for nettselskapene.

 6. Nyhet, Strømnett

  De fleste nettselskapene slipper funksjonelt skille

  Energi- og miljøkomiteen har avgitt innstilling i to viktige saker: om funksjonelt skille og utredning av lik nettleie i hele landet. Et flertall på Stortinget vil ikke ha funksjonelt skille for nettselskap med færre enn 30.000 kunder.

 7. Nyhet, Strømnett

  Energi Norge avviser NVEs modell for effektprising

  Energi Norge støtter ikke NVEs forslag om overgang til bruk av abonnert effekt til kundene i distribusjonsnettet. En slik ordning vil kunne føre til ekstra kostnader, omdømmemessige utfordringer og feil prissignaler.

 8. Nyhet, Strømnett

  Smarte strømmålere bidrar til lavere nettleie

  Den siste tiden er det blitt hevdet at smarte strømmålere og såkalt «rushtidsavgift» i nettleien innføres for at nettselskapene skal tjene mer penger. I virkeligheten er det motsatt: Begge deler innføres for å holde nettleien lavest mulig i fremtiden.

 9. Nyhet, Strømnett

  Nettselskapenes inntektsramme vil øke

  Vedtak fra NVE viser at samlet inntektsramme for nettselskapene er på 16,7 milliarder kroner i 2017. Fremtidig økning i inntektsrammene vil føre til dyrere nettleie for kundene.

 10. Nyhet, Strømnett

  Kan spare samfunnet for milliarder

  I perioden 2016 – 2026 skal det etter planen investeres for om lag 140 milliarder i strømnettet. Tilpasninger av produksjon og forbruk av strøm kan spare samfunnet for milliarder, viser forskning fra Enova og Statnett.