Ny luftledningsavtale forhandlet frem

Nyhet, Strømnett

Publisert

Bygging av kraftlinje. Foto

Fra 1. mai 2021 gjelder ny avtale om rettigheter til grunn for luftledningsanlegg over annen manns grunn.. Foto Fredrik Ringe / Lyse

Energi Norge og REN har forhandlet med flere grunneierorganisasjoner og store grunneiere om ny luftledningsavtale for strømnettet. Avtalen om rettigheter for luftledningsanlegg over annen manns grunn gjelder fra 1. mai.

Forhandlingene med Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Statskog, OVF og Finnmarkseiendommen har vært krevende og tatt over to år. Den nye avtalen erstatter den gamle EBL-avtalen fra 2003.

– Det har vært en omfattende prosess. Vi har forhandlet med grunneierne, samtidig som vi har hatt høringer med medlemmene samt arrangert Teams møter med medlemmer, sier Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Som ved alle forhandlinger har det vært å gi og ta. Energi Norge mener at den nye avtalen er en balansert avtale som ivaretar begge sider.

– Særlig viktig har det vært å få inn i avtalen at rettigheten skal være stetsevarig (tidsuavgrenset). I tillegg har vi også fått med oss de tre "store" grunneierne (Statskog, Opplysningsvesenets fond og Finnmarkseiendommen), noe vi tror vil forenkle arbeidet for mange nettselskap, fortsetter Møller.

Det er også utarbeidet en ganske omfattende veileder som vi håper vill lette eventuelle diskusjoner og mulige misforståelser mellom nettselskap og grunneiere.

Ikraftsettelse er satt til 1. mai 2021. Det vil også bli utarbeidet en forenklet avtale for bruk mot mer vanlige grunneiere, eksempelvis hageeiere, avslutter Møller.

Partene har nå startet arbeidet med tilsvarende avtale for kabler i grunn, og deretter kommer nettstasjonsavtalen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: