Rettigheter til grunn / rettigheter for luftledningsanlegg

Energi Norge og REN sin standardavtale "Rettigheter for luftledningsanlegg" er inngått med  Norges Bondelag, Norges Skogeierforening, NORSKOG, Statskog, OVF og Finnmarkseiendommen. (2021)

Avtalen erstatter EBL sin standardavtale "Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftlinjer" er inngått med Norges Skogeierforening og Norges Bondelag. (2003)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: 

Profilbilde Ulf Møller