Fornybarnæringen vil kutte i egne utslipp

Nyhet, Fornybar produksjon, Strømnett

Publisert

Photo by Colin Moldenhauer on Unsplash

Energi Norge øker innsatsen på bærekraft og har som mål om å redusere fornybarnæringens miljø- og klimafotavtrykk.

Stadig flere av Energi Norges medlemmer rapporterer på bærekraft og ønsker åpenhet og forbedring knyttet til virksomhetens og næringens håndtering av miljø og klima. Parallelt kommer myndigheter og finansinstitusjoner med nye krav og forventninger om rapportering, mens forbrukere og berørte interessenter ønsker informasjon og bedre prestasjoner på miljø og klima. Som tydeliggjort av blant annet Klima- og miljødepartementethar Norge og verden store utfordringer både med å stanse klimaendringene og med å stanse tap av naturmangfoldet.  

Det vi i første omgang ønsker med Bærekraftsprosjektet er å få oversikt over næringens vesentlige utfordringer knyttet til miljø og klima. Nå vi vet det kan vi legge til rette for forbedring på de viktigste områdene først, sier Vegard Pettersen, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge 

Han sier at det er viktig at bedring må kunne måles, og at utvelgelse av egnete indikatorer og veiledning for rapportering også er en del av prosjektets oppgaver. 

Bidrar til flere bærekraftsmål

Fornybarnæringen bidrar til mange av FNs 17 fornybarmål og vil med et bærekraftsprosjekt sette særlig fokus på FNs bærekraftsmål nr 13, Stoppe klimaendringene, og nr 15, Livet på land. Prosjektet skal sammen med allerede pågående aktiviteter bidra til kunnskap, motivasjon og bedre prestasjoner. 

Prosjektet vil trenge noe bistand fra eksterne eksperter og et bredt utvalg av medlemsbedrifter vil delta i en egen referansegruppe slik at dette prosjektet blir nyttig for fornybarnæringen i Norge 

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: