Energi Norge

Innhold

Innspill til nye vannforvaltningsplaner

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Eikrebekken, E-CO. County: Buskerud - http://www.e-co.no

Energi Norge har sendt høringsuttalelser til første høringsrunden av nye vannforvaltningsplaner. Foto: Aerosport / aero.no

Energi Norge har denne uken sendt høringsuttalelser til alle 12 vannregionene i høringen av nye vannforvaltningsplaner. Hovedbudskapet er at planrunden må forenkles og effektiviseres.

Det skal nå utarbeides nye vannforvaltningsplaner under vanndirektivet for planperioden 2022-2027. Den første høringsrunden har frist 30. juni, der planprogram og hovedutfordringer i vannregionene er på høring.

Energi Norge har gitt 12 like uttalelser til de ulike vannregionene. Hovedbudskapet er at denne planrunden må forenkles og effektiviseres, og at det kun er oppdateringer av de første planene fra 2016 som skal gjøres.

Vannkraft ble grundig behandlet i forrige planrunde og nå er det eventuelle endringer i miljømål og -tiltak, som er godt begrunnet med kost/nytte, som skal foreslås. Det legges også vekt på at kunnskapsgrunnlaget må kvalitetssikres, der bransjen gjerne bidrar, og at NVE tar et overordnet ansvar for innholdet i de kommende planene.

Innspillet til Agder vannregion er vedlagt i denne saken som et eksempel på våre uttalelser.

  1. Høringssvar: Nye vannforvaltningsplaner

    Energi Norges har gitt 12 like høringsuttalelser til de ulike vannregionene i de nye vannforvaltningsplanene. Uttalelsen til Agder vannregion er vedlagt som et eksempel (juni 2019).

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: