Klare for et taktskifte i klimapolitikken

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Mann som snakker til forsamling. foto

Knut Kroepelien snakket denne uken til nordiske EU-parlamentarikere, da Nordenergi inviterte til møte for å diskutere EU-kommisjonens klimapolitikk.

De nordiske landene både vil og må være pådrivere for EUs klimapolitikk. Beskjeden fra nordiske EU-parlamentarikere er tydelig: Fornybarnæringen må vise vei med ambisiøse tiltak og løsninger.

Tilbakemeldingen kom på et møte med nordiske EU-parlamentarikere i regi av Nordenergi, som er et samarbeid mellom Energi Norge og de nordiske søsterorganisasjonene. På møtet, som ble avholdt i EU-parlamentet onsdag, diskuterte deltakerne blant annet hvordan de nordiske landene skal levere på den nye EU-kommisjonens fremoverlente klimapolitikk.

– Vi står midt oppe i et taktskifte, og Norge har søkt EU om å få bli del av dette skiftet. Nå må vi levere på ambisjonene sammen med EU-landene, sier direktør for marked, elektrifisering og kunder Toini Løvseth i Energi Norge.

Mye ny politikk

På møtet var det bred politisk enighet om at de nordiske landene både vil og må være pådrivere i utviklingen av EUs klimapolitikk, og at oppgaven man står overfor vil kreve mye ny politikk.

– Vårt viktigste budskap til parlamentarikerne er at denne nye politikken må brukes der markedet svikter. Vi ønsker ikke støtte til moden teknologi, som vil bidra til å ødelegge velfungerende markeder, slik som det nordiske kraftmarkedet, sier Løvseth.

Nordenergi fremhevet også at kvotehandelssystemet (EU ETS) fortsatt må være det viktigste virkemiddelet i den forsterkede klimapolitikken. Dette ble i stor grad støttet av de nordiske parlamentarikerne.

Men også EU-parlamentarikerne kom med en klar beskjed tilbake til Nordenergi: Fornybarnæringen må stå samlet og vise vei med ambisiøse tiltak og løsninger.

Trenger elektrifiseringsstrategi

Den utgående EU-kommisjonen har allerede i langtidsstrategien for klimanøytralitet påpekt at fornybar energi og elektrifisering vil bli den viktigste enkeltfaktoren på veien mot nullutslipp. Nordenergi har derfor ved flere anledninger fremmet for den nye EU-kommisjonen at man raskt må få på plass en egen strategi for elektrifisering.

– Energi Norge vil være en særlig pådriver for at en elektrifiseringsstrategi kommer på plass. Det vil fortsatt ta tid før Europas kraftsektor er fornybar, men det trenger ikke være til hinder for en ambisjon om å bli fullelektrisk, avslutter Løvseth.

Les mer om Nordenergis posisjoner her:

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: