Energi Norge

Innhold

Nasjonal ramme bør ikke peke ut områder

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Bessaker

Energi Norge mener utpekingen av overordnede kartområder i den nasjonale rammen for vindkraft ikke bidrar til å realisere de beste prosjektene i Norge. Foto: Trønder Energi

Energi Norge mener at det ikke bør fastsettes en nasjonal ramme med utpekte områder for vindkraft i Norge. I stedet bør kunnskapsgrunnlaget videreutvikles og omsettes i forbedrede konsesjonsprosesser.

Tirsdag leverte Energi Norge sitt høringssvar til OED om NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land, som ble lagt frem i starten av april i år. Nå som høringsprosessen er avsluttet er intensjonen til departementet å gjennomgå forslaget og høringsuttalelsene for å ta stilling til den bredere politikken for vindkraft på land.

Skeptisk til kartområder

Hensikten med den nasjonale rammen var å redusere konflikten rundt ny vindkraftutbygging og legge til rette for langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft og mer effektive konsesjonsprosesser. Energi Norge er i sitt høringssvar skeptisk til at en plan med utpekte områder vil bidra til dette.

– Utpekingen av overordnede kartområder bidrar ikke til å realisere de beste vindkraftprosjektene i Norge. Ved bruk av felles naturressurser er lokal involvering viktig, samtidig som nasjonale hensyn må ivaretas gjennom forutsigbare og transparente konsesjonsprosesser for hvert enkelt prosjekt, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Energi Norge stiller seg positivt til at kunnskapsgrunnlaget som er lagt kan bidra til mer effektive konsesjonsprosesser.

– Vi vil gi honnør til NVE som har utarbeidet et viktig og grundig kunnskapsgrunnlag om miljø- og samfunnsvirkninger av vindkraft. Nå må denne kunnskapen omsettes i forbedrede konsesjonsprosesser, og utbedres der det er svakheter, sier Kroepelien.

Felles synspunkter

Energi Norge har jobbet tett og godt sammen med Norwea, interesseorganisasjon for vindkraftselskaper, i vurderingen av forslaget til nasjonal ramme.

– Samarbeidet har gitt et omforent bilde av aktuelle fagtema og de kommende utfordringer med å legge til rette for fornybarnæringens bidrag til bærekraftig klima- og naturutvikling, sier Kroepelien.

Energi Norge og Norwea har mange felles medlemmer og har sammen hatt en systematisk dialog med disse.

– Vi har arbeidet frem hovedsynspunkter vi står samlet om og er enige om at det er forbedrede konsesjonsprosesser som nå må prioriteres. Vi har også samarbeidet godt med innspill til NVE under deres arbeidsprosess, sier administrerende direktør Øyvind Isachsen i Norwea.

Andre hovedpunkter fra Energi Norges høringssvar:
  • Uavhengig av utforming av nasjonal ramme er det viktig at konsesjonssystemet dimensjoneres for å muliggjøre utbygging av tilstrekkelige mengder fornybar kraft i tråd med markedets signaler.
  • Uavhengig av videre prosess for nasjonal ramme må NVE gjenoppta behandlingen av konsesjoner som har vært stanset siden 15. april. Dette under henvisning til forutsigbarhet og kontinuitet for forvaltning, kraftselskaper og leverandører.
  • Regjeringen bør konkludere om nasjonal ramme så snart som mulig.
  1. Høringssvar: Nasjonal ramme for vindkraft på land

    Les Energi Norges høringssvar til Olje- og energidepartementet om Norges vassdrags- og energidirektorat sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land (oktober 2019).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: