Innhold

Høringssvar: Klimarisiko og norsk økonomi

Les Energi Norges innspill til Finansdepartementets NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi (mars 2019).

Last ned høringssvaret