Innhold

Frp-forslag vil gi mer og bedre vannkraft

Rånåsfoss kraftstasjon

Frp har fremlagt et forslag om endringer i grunnrenteskatten som vil utløse investeringer i fornybar energi. Det er bra for både norsk verdiskaping, klima og naturmiljø. Foto: Akershus Energi

Fremskrittspartiet har i dag fremmet et forslag i Stortinget om endring i grunnrenteskatten for vannkraft. Forslaget vil bidra til økte investeringer i vannkraften og mer fornybar kraftproduksjon uten nye naturinngrep, mener Energi Norge.

"Fremskrittspartiet mener det er svært viktig å få fart på opprusting og modernisering av vannkraften. Potensialet er betydelig, av NVE anslått til om lag 5-6 TWh per år", skriver stortingsrepresentantene Jon Georg Dale, Terje Halleland og Helge André Njåstad i forslaget. 

 Dette er et godt forslag som et bredt flertall på Stortinget bør kunne stille seg bak. Vi håper dette blir synlig allerede partienes merknader til revidert nasjonalbudsjett neste ukesier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.  

"Fremskrittspartiet mener at grunnrentebeskatning må bestå, men at den bør ramme såkalt superprofitt som opprinnelig tenkt da denne form for beskatning ble innført. En normal avkastning på investert kapital bør skjermes for grunnrentebeskatning. Dette vil føre til at et betydelig antall prosjekter blir lønnsomme og investeringsbeslutning kan fattes," heter det videre i forslaget. 

Forslaget er i tråd med det flere partier allerede har nedfelt i sine partiprogrammer, og som 21 organisasjoner fra fagbevegelsen, kommunene, miljøbevegelsen og næringslivet nylig har etterlyst.

 Endring av grunnrenteskatten på vannkraft vil utløse investeringer i fornybar energi som er bra for både norsk verdiskaping, klima og naturmiljø, sier Kroepelien.

Les forslaget her.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: