Energi Norge

Innhold

Sjekkliste for IKT-sikkerhet i kraftbransjen

Nyhet, Fornybar produksjon, Strømnett

Publisert

Datamaskin med grønn skrift. foto

NVE har utgitt ut en sjekkliste for IKT-sikkerhet i anskaffelser og tjenesteutsetting. Foto: Pexels.com

NVE vil styrke kraftbransjens digitale beredskap og har gitt ut en sjekkliste for IKT-sikkerhet i anskaffelser og tjenestesetting. Et bra tiltak som Energi Norge oppfordrer medlemmene til å benytte.

– Det er gledelig at NVE har fått utarbeidet en sjekkliste for IKT-sikkerhet. Dette er et viktig område i vår bransje og mange av våre medlemmer bruker skytjenester og setter ut IT-driften sin, sier næringspolitisk rådgiver Solgun Furnes i Energi Norge.

Leverandørene er viktige brikker i beredskap. For å ha en god beredskap mot uønskede digitale hendelser og krisesituasjoner er det viktig med et godt samarbeid med IT-leverandørene, skriver NVE i en pressemelding.

– Dette er et verktøy som både kan være nyttig i den daglige driften og særlig i anskaffelsesprosessen, og vi oppfordrer derfor medlemmene til å bruke sjekklisten, sier Furnes.

Sjekklisten bygger i hovedsak på Energiloven og kraftberedskapsforskriften, samt veiledere fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Tilsyn på IKT-sikkerhet

NVE har også gitt ut en liste over hva de kan ha spørsmål til ved tilsyn på IKT-sikkerhet i kraftselskapene. Energi Norge oppfordrer medlemmene til å benytte seg av denne i arbeidet med IKT-sikkerhet. Energi Norge tilbyr, sammen med NTNU og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, opplæring om dette. Følg med på dette i vår kurs- og konferansekalender.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: