Energi Norge

Innhold

Stortinget må løfte vannkraften inn i tiltakspakken

Stortinget.

Både Energi Norge, NHO og industrien har spilt inn behov for justeringer i skattesystemet som kan bidra til helt nødvendig oppgradering av eksisterende vannkraftverk. Nå forventes det at partiene på Stortinget forhandler frem de helt nødvendige endringene. Foto: Petra Gjemmestad

Regjeringens pakke til grønn omstilling foreslo ingen tiltak for å bedre utviklingen av vannkraften. Dette må Stortinget rette på, skriver Energi Norge og LVK i et brev til politikerne.

Energi Norge og Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK) har gått sammen om et brev til finanskomiteen, næringskomiteen og energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Organisasjonene uttrykker bekymring for at regjeringens «grønne tiltakspakke» har oversett Norges største og mest klimavennlige fastlandsindustri, nemlig vannkraften. 

– Regjeringen har lagt frem en pakke for grønn omstilling uten å foreslå et eneste tiltak for videre utvikling av vannkraften. Dette er helt nødvendig om Norge skal klare å elektrifisere industri, offshorenæring, transport og andre sektorer med store utslipp, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

Justeringer i skattesystemet for vannkraft ble løftet i både Energi Norge og NHO sine innspillspakker til regjeringen. Dette stimulansegrepet ble ikke nevnt i proposisjonentross for at det har stor betydning for norske klimamål og sysselsetting. 

Små justeringer, stor betydning 

LVK og Energi Norge mener det er på høy tid at det tilrettelegges for oppgradering av gamle vannkraftverk. Kroepelien viser til at små justeringer kan ha stor betydning for grønn omstilling, verdiskaping og arbeidsplasser. 

– Modernisering av vannkraftverk gir mer fornybar energi uten nye naturinngrep. Endringer i skattesystemet kan utløse investeringer for 16 milliarder kroner, sysselsette 12.000 årsverk og øke skatteinntektene til det offentlige over en tiårsperiode, sier Kroepelien.

Les brevet her.