Innhold

Viktig avklaring om stoppregel i Sverige

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Björkhöjden vindpark i Sverige har 270 MW innstallert

Norge og Sverige signerte nylig endringsavtale om elsertifikatmarkedet. Hovedpunktene i avtalen er i tråd med anbefalinger fra Energi Norge og Norwea. Foto: Statkraft

Stoppdato for svenske anlegg i elsertifikatmarkedet blir 31.12 2021. Avviklingen av støtteordningen fremskyndes til 2035 etter ny svensk-norsk enighet. Dette er en viktig avklaring, mener Energi Norge og Norwea.

Etter en lang og omfattende prosess får Sverige samme stoppregel som Norge. Anlegg som driftsettes etter 31.12.2021 får ikke lenger rett til elsertifikater. Olje- og energiminister Tina Bru og Sveriges energi- og digitaliseringsminister Anders Ygeman signerte sist fredag en avtale om endring av rammene for det felles elsertifikatmarkedet.

Hovedpunktene i avtalen er i tråd med anbefalinger som Energi Norge og Norwea har fremlagt i vår felles høringsuttalelse fra vårens høringsrunde.

- Når vindkraft kan bygges uten støtte og utbyggingsmålet er i ferd med å nås vil ytterligere produksjon i markedet kun bidra til å presse ned lønnsomheten. Dette vil bl.a. ramme tidligere vind- og vannkraftverk som trengte støtten og gikk foran for å bidra til energi- og klimamålsetningene, sier administrerende direktør Øyvind Isachsen i Norwea.

Norwea og Energi vurderer dette som en ryddig harmonisering med Norge, som lenge har hatt en datobasert stoppregel.

Avsluttes i 2035

Et annet positivt element er at støtteordningen avsluttes i 2035 i stedet for 2045. Dersom ordningen skulle vedvart til 2045, ville det representert et svært lite effektivt bruk av samfunnets ressurser.

Anleggene under ordningen vil ha en samlet produksjon som overgår produksjonsmålene i ordningen. NVEs elsertifikatrapport for Q2-2020 viser at det ligger an til å bli satt i drift anlegg med en produksjon på om lag 60 TWh i perioden 2012 til utgangen av 2021.

Flere aktører ønsket seg en "volumstopp", der godkjenningen av nye anlegg skulle stenge etter måloppnåelse basert på volum (TWh). Etter hvert ble det klart at tiden ikke rakk til for å sikre en forsvarlig prosess rundt utformingen og implementeringen av en slik volumstoppregel. Utviklingen har skjedd for raskt, og markedet løp fra reguleringen.

- Hovedpoengene her er positive. Vi får på plass en ryddig landing av elsertifikatmarkedet, samtidig som det er klart at utbyggingen heretter kan skje uten bruk av støtteordninger, avslutter direktør Toini Løvseth i Energi Norge.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: