Innhold

Beste miljøløsning for norsk vindkraft – Energi Norge og Norwea har bestilt rapport

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Foto: Kjøllefjord vindpark

Både Energi Norge og Norwea ønsker å ta naturverdier og bærekraft på alvor, og vil gjerne lære fra de vindkraftprosjektene som allerede er bygd. Foto: Karl H. Ystanes /Statkraft

For å fremme beste praksis og øke kunnskapen om miljøtilpasninger har Energi Norge og Norwea bedt Norconsult kartlegge gode miljøløsninger i norsk vindkraft.

Vindkraft vil spille en avgjørende rolle for klima og verdiskaping fremover, men miljøavtrykk og bærekraft må vektlegges mer i kommende utbygginger. Konsesjonssystemet skal gjennom omfattende reformer, og bransjen ønsker å bidra til å sette søkelys på gode miljøløsninger.

For å fremme beste praksis på området har Energi Norge og Norwea bestilt en kartlegging av gode miljøløsninger i norske vindkraftverk. Formålet er å finne eksempler på gode tilpasninger og tiltak som svar på sentrale miljømessige utfordringer, og på den måten lege til rette for at de beste løsningene blir benyttet.

– Både Energi Norge og Norwea ønsker å ta naturverdier og bærekraft på alvor, og vil gjerne lære fra de vindkraftprosjektene som allerede er bygd. Derfor har vi nå bestilt en rapport som gjør at vi kan ta med lærdommene fra tidligere prosjekter og gjøre de utbyggingene som kommer enda bedre, sier Solgun Furnes, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Rapporten vil bli et godt underlag for miljø- og bærekraftsarbeid i bransjen og diskusjoner med energi- og miljømyndigheter om konsesjonsreformene som skal gjennomføres.

Av flere svært gode tilbud var det Norconsult som ble valgt til oppdraget. Rapporten skal foreligge før sommeren, og vi ser frem til å lansere den.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: