Innhold

NHO og LO med felles industri- og energipolitisk plattform

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

NHO leder Ole Erik Almlid, adm. direktør I Nelfo Ove Guttormsen, adm. direktør i Energi Norge Knut Kroepelien, Forbundsleder i LO Jan Olav Andersen, adm. direktør i norsk olje- og gass Anniken Hauglie, Forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim, adm. direktør i Norsk Industri Stein Lier Hansen og LO leder Peggy Hessen står sammen i en trapp. Foto

NHO leder Ole Erik Almlid, adm. direktør I Nelfo Ove Guttormsen, adm. direktør i Energi Norge Knut Kroepelien, Forbundsleder i LO Jan Olav Andersen, adm. direktør i norsk olje- og gass Anniken Hauglie, Forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim, adm. direktør i Norsk Industri Stein Lier Hansen og LO leder Peggy Hessen. Jørn Eggum fra Fellesforbundet ikke var tilstede da bildet ble tatt. Foto: NHO

NHO og LO går sammen for å sikre klimakutt og øke verdiskapingen fra norske fornybarressurser. Denne uken lanserte de en felles industri- og energipolitisk plattform, hvor Energi Norge har bidratt i arbeidet.

– Vi er stolte av å være del av en tung allianse som vil spille en viktig rolle i å øke verdiskapingen fra norske energiressurser. Dette betyr mye for arbeidsplasser, verdiskaping og klimakutt, sier administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien.

NHO og LO har utarbeidet en felles energi- og industripolitisk plattform som innspill til energi- og industripolitikken fremover. Bak arbeidet står også Fellesforbundet, Industri Energi, EL og IT Forbundet, Norsk Industri, Norsk olje og gass, Nelfo og Energi Norge.

– Vi forventer at dette innspillet følges opp av myndighetene, og kan danne grunnlag for brede kompromisser i de politiske prosessene fremover, sier Kroepelien.

Grønne arbeidsplasser

Norge har svært gode naturgitte fortrinn som gjør at vi allerede i dag har nesten utelukkende fornybar kraftproduksjon til konkurransedyktige priser. Mulighetene for å øke kraftproduksjonen ved behov er også betydelig. NHO og LO vil utnytte og videreutvikle dette norske konkurransefortrinnet, blant annet for å sikre arbeidsplasser og verdiskaping.

– Kraftforsyningen og de store industrielle forbrukerne som representeres av organisasjonene bak plattformen, utgjør svært viktige næringer for Norge. Det dreier seg om arbeidsplassene til flere hundre tusen arbeidstakere. Klimaomstillingen må gjennomføres slik at vi skaper enda flere arbeidsplasser, også i distriktene sier Kroepelien.

Enighet om havvindsatsning

– Enighet om hvordan en norsk havvindsatsning bør tas videre er en viktig brikke i plattformen. Med løsningene som skisseres vil vi bidra til utvikling av en global leverandørindustri for havvind i Norge, sikre at kraftintensiv industri fortsatt får tilgang til fornybar energi til konkurransedyktige priser, og samtidig styrke verdien av den regulerbare vannkraften, påpeker Kroepelien.

Han understreker at et tett energi- og klimasamarbeid med EU, med felles regelverk og standarder og tilgang til viktige støtteordninger og koordineringsorganer, er en avgjørende rammebetingelse for satsningen på havvind. Og Ikke minst fordi vi trenger tilgang til markeder utenfor Norge for blant annet elektrisitet produsert fra havvindparker på norsk sokkel.

Elektrifiseringsstrategi

Plattformen løfter frem mange av mulighetene Norge har innenfor energi- og industriutvikling, samtidig som vi når klimamålene for 2030 og bevarer og skaper arbeidsplasser som sikrer velferden fremover. Plattformen peker på viktige utfordringer og løsninger for å nå disse målene. Men det er også mange problemstillinger som må avklares.

– Den storstilte elektrifiseringen Norge skal gjennom de neste tiårene er en kompleks oppgave som krever koordinering på tvers av sektorer, ulike deler av statsapparatet og betydelig offentlig/privat samarbeid. Med dette bakteppet peker industri- og energipolitisk plattform på et behov for en nasjonal elektrifiseringsstrategi, sier Kroepelien.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: