Raskere nettutbygging blir Mjøs Persens viktigste oppgave

Publisert

Foto: Arbeiderpartiet

Ny olje- og energiminister Marte Mjøs Persen fra Arbeiderpartiet.

Raskere tilgang på kapasitet i strømnettet er avgjørende for både klimatiltak og nye industriprosjekter. Det blir den nye energiministerens viktigste oppgave, mener Energi Norge.

I dag ble Marte Mjøs Persen (46) fra Arbeiderpartiet utnevnt til olje- og energiminister i den nye Støre-regjeringen. Mjøs Persen er leder i Vestland Arbeiderparti og var ordfører i Bergen fra 2015 til 2021. 

– Den nye statsråden får en rekke utfordringer på bordet. Den viktigste blir å sikre raskere utbygging og mer effektiv bruk av strømnettet, slik at Norge kan gjennomføre elektrifisering av transportsektoren og andre områder som er nødvendig for å nå klimamålene. Det er også en rekke nye industriprosjekter innen blant annet batteri- og hydrogenproduksjon som trenger økt nettkapasitet, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

Eget punkt i Hurdalsplattformen

Han er glad for at forsterking av kapasiteten i strømnettet og raskere konsesjonsbehandling er tatt med som et eget punkt i regjeringsplattformen fra Hurdalssjøen.  

– I dag kommer bare 50 prosent av energien vi bruker fra fornybare kilder. Denne andelen må trolig økes til 80 prosent for å nå regjeringens skjerpede mål om 55 prosent utslippskutt i 2030. Da kan vi ikke bruke ti år på konsesjonsbehandling av nye nettprosjekter, presiserer Kroepelien. 

Avtroppende regjering nedsatte tidligere i år et ekspertutvalg som skal komme med tiltak for mer effektiv nettutbygging, og Kroepelien håper den nye statsråden vil lytte til rådene som kommer. 

Savner elektrifiseringsstrategi

Energi Norge har merket seg at regjeringen vil lage en samlet plan for norsk vannkraft, vindkraft, solkraft og andre utbygginger som krever konsesjon. Den vil også sette ned en energikommisjon for å kartlegge behovene, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft. 

– Det er bra at regjeringen har ambisiøse planer for fornybar energi, men vi savner en elektrifiseringsstrategi som ser behovet for produksjon, nett og forbruk i sammenheng. Utbygging av fornybar energi må fortsatt styres av etterspørselen i kraftmarkedet, så vi ikke påfører samfunnet kostbare investeringer som til slutt havner på strømkundenes regning, sier Kroepelien. 

Fornybarnæringen ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med den nye energiministeren. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: