Støre-regjeringen må sette fart på elektrifiseringen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Knut Kroepelien, Administrerende direktør

Administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien mener den nye regjeringen får en gedigen jobb med å halvere Norges klimagassutslipp og samtidig legge grunnlag for nye grønne arbeidsplasser

Raskere elektrifisering og vern om EØS-avtalen er det viktigste den nye regjeringen må jobbe for, hvis Norge skal nå sine klimamål i 2030 og samtidig skape nye arbeidsplasser, mener Energi Norge.

Valgresultatet gjør at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti kan danne flertallsregjering – hvis de blir enige om politikken. Den nye regjeringen får en gedigen jobb med å halvere Norges klimagassutslipp og samtidig legge grunnlag for nye grønne arbeidsplasser.  

– I dag kommer bare 50 prosent av energien vi bruker fra fornybare kilder. Denne andelen må trolig økes til 80 prosent i 2030. Det vil kreve en offensiv politikk for utslippsfri teknologi, tilgang på kraft og raskere utbygging av strømnettet. Samtidig må omstillingen bidra til nye arbeidsplasser og eksportinntekter i stedet for å bli en belastning for statsbudsjettet. Da må EØS-avtalen og det europeiske energisamarbeidet ligge fast, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.  

Det er svært mye som skal falle på plass for å nå klimamålene i 2030. Energi Norge anbefaler regjeringen å utarbeide en elektrifiseringsstrategi som ser følgende i helhet: 

  • Rask og rettferdig innfasing av nullutslippsløsninger 
  • Økt kraftproduksjon gjennom et velfungerende kraftmarked 
  • Raskere utbygging av strømnett og etablering av smarte nett 
  • Eksport av teknologi og kompetanse innen fornybar energi 

– Opptrapping av CO2-avgiften er det viktigste enkelttiltaket for å kutte utslipp her hjemme. Samtidig må andre avgifter reduseres for at ikke de totale energikostnadene skal bli for høye for folk flest. Vårt råd til regjeringen er å trappe ned elavgiften på vanlig strømforbruk, sier Kroepelien. 

Økt tilgang på fornybar energi blir en nøkkel for å kunne kutte utslipp og skape ny industri. 

– Markedet vil levere den kraften som trengs. Den største utfordringen blir å sikre tilstrekkelig kapasitet i strømnettet. Det vil kreve både raskere utbygging og smartere bruk av nettet. Regjeringen må sørge for mer effektive konsesjonsprosesser. Samtidig må nettselskapene få incentiver til å ta i bruk styringssystemer som kan bidra til å holde kostnadene nede, avslutter Kroepelien. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: