Grønt lys for ny nettleie fra 1. juli

Publisert

kraftmaster

– Nå får vi en nettleie som vil motivere til bedre utnyttelse av strømnettet, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge. Foto: Karl Otto Kristiansen/Tafjord

Regjeringen støtter anbefalingen fra 29 nettselskaper og organisasjoner om endringer i nettleiemodellen. Dermed får vi en mer bærekraftig og rettferdig nettleie fra 1. juli.

Etter betydelig debatt om innføring av ny nettleie i fjor høst, samlet en rekke organisasjoner og nettselskaper seg om en felles anbefaling om hvordan nettleien bør utformes. Bak enigheten lå et felles ønske om økt nettutnyttelse av hensyn til miljø og for å gi så lave nettkostnader som mulig for norske strømkunder.

Anbefalingen ble oversendt til Olje- og energidepartementet 17. mars i år. 

Nå har regjeringen tatt forslaget til følge, og justert kravene i innføringen av ny nettleiemodell. 

Holde kostnadene lavest mulig

– Nå får vi en nettleie som vil motivere til bedre utnyttelse av strømnettet. Det betyr at vi kan holde kostnadene lavest mulig for kundene over tid, samtidig som vi begrenser miljøinngrep som følger med nye nettutbygginger, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge.  

– De som belaster strømnettet mest, vil betale noe mer i fastledd enn de som bruker lite strøm samtidig. Det gir en mer rettferdig fordeling av kostnadene mellom kundene. Nettselskapene får imidlertid ikke større inntekter som følge av den nye prismodellen, presiserer Lind. 

Regjeringen lyttet til innspillene

Kravet fra myndighetene var opprinnelig at energileddet i nettleien (som betales per kilowattime i forbruk) skulle utgjøre maksimum 50 prosent av nettselskapenes inntekter fra den aktuelle kundegruppen. Nettbransjen og organisasjonene har derimot anbefalt at energileddet skal utgjøre minimum 50 prosent. Nå har regjeringen beslutte å innføre en overgangsperiode på to år.  

Den nye nettleien vil bli evaluert i løpet av 2024. 

– Regjeringen skal ha ros for å ha lyttet til innspillene fra en bred gruppe som representerer både forbrukere, miljø, næringsliv og nettbransjen. Det betyr at nettselskapene kan gå i gang med å informere kundene sine om den nye prismodellen og hvordan de kan bruke strøm smartere, avslutter Lind. 

Dette skriver andre organisasjoner:
Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: