Innhold

Presentasjon: Hva er egentlig nettleie og hva påvirker den?

Se Energi Norges presentasjon fra april 2020.

Presentasjonen gir deg en forklaring på:
  • Nettselskapets rolle
  • Strøm og strømregningen
  • Utforming av nettleien
  • Hva påvirker nettleien?