Innhold

Samtaleverktøy - Hvor moden er vår ledelese på HMS

Hvor moden er HMS-kulturen i din bedrift? Sikkerhet, arbeidsmiljø og arbeidshelse må betraktes som en helhet. (2021)

Det handler om å tenke HMS som en inkludert del av en overordnet strategi, og som en del av det å utøve bedriftsledelse (endringsledelse). HMS er i et slikt perspektiv ikke en egen spesifisert aktivitet eller program innenfor tidsbegrensede rammer eller for bestemte personer eller kampanjer. Det er integrerte prosesser som utøves kontinuerlig på flere organisatoriske nivå.

Ledelsen i suksessfulle nullvisjonsbedrifter oppleves som gode til å skape en åpen atmosfære som tilrettelegger for å kommunisere om sikkerhet, til å involvere og bemyndige de ansatte og oppfordre dem til å ta del i sikkerhetsarbeidet. Prosesser som involverer alle burde være standard praksis. Her stiller lederne spørsmål i stedet for å gi svarene. Lederne oppsøker aktivt de ansatte for å diskutere sikkerhet. De oppfordrer ansatte til å involvere seg, og utfordrer dem til å tenke selv.

For å reflektere rundt bedriftskulturen i egen bedrift med tanke på HMS bruker en gjerne en modenhetsrapp. Hensikten med HMS-løftet er å løfte bedriften oppover i trappa.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: