Innhold

Rapport, Fornybar produksjon

Publisert

THEMA-rapport: Verdiskaping i fornybarnæringen

Den norske fornybarnæringen, som i dag sysselsetter om lag 20.000 personer, er en del av en internasjonal vekstbransje som er selve navet i det grønne skiftet. Bransjen har på global basis vært gjennom en formidabel vekst de siste 10 årene og det er all grunn til å forvente at veksten vil fortsette. Omstillingen til et effektivt og bærekraftig energisystem er krevende, men representerer samtidig verdiskapingsmuligheter for de bedriftene som er innovative og som evner å utvikle internasjonal konkurranseevne.  (2016)