Innhold

Muligheter for reduksjon av ikke-kvotepliktig utslipp

Det finnes betydelige ikke-kvotepliktige utslipp fra industrien som kan fjernes ved hjelp av elektrifisering. Det viser ny rapport som er laget av DNV GL for Energi Norge (februar 2018).