201600714-61DSHP - Mulighetsstudie instrumentering og overvåking av damanlegg - NVEs tilbakemelding

10211223-RIEn-RAP-001

DSHP RAPPORT Mulighetsstudie «Instrumentering og overvåking av damanlegg»
dato/revisjon: 3.2.2020/03, dokumentkode: 10211223-RIEn-RAP-001
Rapporten gir en oversikt over overvåkingsmetoder for dammer, aktuelle problemstillinger,
skadeårsaker og bruddmekanismer.
Rapporten er en skrivebordsstudie av norsk og internasjonal praksis og fokuserer spesielt på hovedtyper
av instrumentering fra tradisjonelle til nyeste typer, spesielt på typene som kan
automatiseres, fjernavleses og er integreringsvennlige.
Rapporten gir en gjennomgang av tilgjengelig verktøy (programvare) for overvåking og det gis
eksempler på presentasjoner av måledata.