Innhold

Skattemessig behandling av daminvesteringer

Thommessen notat om skattemessig behandling av investeringer i eksisterende dammer som følge av ny forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften). (april 2013).