Innhold

Vannkraftverk i flomlys. Foto Dag Endre Opedal / Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

Skatt og økonomi

Kraftnæringen er underlagt et svært strengt skatte- og avgiftsregime. På disse sidene finner du informasjon om utforming av skatte- og avgiftssystemet og aktuelle nyheter innenfor skatt, avgift og økonomisk utvikling.

Les energi Norges innspill til kraftskatteutvalget, som leverte sin rapport 30. september 2019.

Nyheter

Kommende arrangement

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: