Energi Norge

Innhold

Vannkraftverk i flomlys. Foto Dag Endre Opedal / Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

Skatt og økonomi

Kraftnæringen er underlagt et svært strengt skatte- og avgiftsregime. På disse sidene finner du informasjon om utforming av skatte- og avgiftssystemet og aktuelle nyheter innenfor skatt, avgift og økonomisk utvikling.

Les energi Norges innspill til kraftskatteutvalget, som leverte sin rapport 30. september 2019.

Nyheter

 1. Nyhet, Fornybar produksjon, Skatt og økonomi Statsbudsjett1

  Foreslår forbedring av regjeringens skatteforslag

  Regjeringen har foreslått fornuftige skatteendringer som vil utløse nye investeringer i vannkraft. Noe bør også gjøres med skattetrykket på eksisterende kraftverk, mener Energi Norge.

 2. Nyhet, Skatt og økonomi Statsbudsjett1

  Et budsjett som satser på kompetanse

  I statsbudsjettet for 2021 fremheves kompetanse spesielt. Energi Norge er glad for at regjeringen foreslår å videreføre bransjeprogrammene med 110 millioner kroner.

 3. Nyhet, Skatt og økonomi Statsbudsjett1

  Dette betyr statsbudsjettet for klima og elektrifisering

  Hvert statsbudsjett Norge vedtar må være mer ambisiøst for klimaet enn det forrige. Samtidig må det i økende grad bidra til grønn verdiskaping og fremtidsrettede arbeidsplasser. Her er de viktigste klimatiltakene i statsbudsjettet for 2021.

Kommende arrangement

 1. 22. oktober 2020,

  Nettkurs og webinar

  Fornybarnæringens skattedag 2020

  Skattesystemet for energiselskapene er under kontinuerlig endring. Ny politisk behandling, avgjørelser av tvistespørsmål ved klager på ligningen og nye rundskriv med presiseringer, medfører behov for oppdatering. Fornybarnæringens skattedag legger frem ferske kommentarer til statsbudsjettet.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: