Innhold

Tall og fakta om fornybarnæringen

Her er de viktigste faktaene om fornybarnæringen. Tallene er presentert i sin helhet i rapporten Fornybarometeret, som er en årlig kartlegging av status for norsk fornybarnæring.

Illustrasjoner Fornybarometer FORSIDE.

Illustrasjon: byHands

Rapporter
Artikler
Tall og fakta

Målt i omsetning per sysselsatt er fornybarnæringen er den mest produktive næringen i Norge etter olje og gass.

Fornybarnæringen sysselsetter folk i hele landet. I 2018 jobbet det mer enn 15.000 personer i fornybarnæringen, og 17.800 personer som leverandører av varer og tjenester til næringen.

Fornybarnæringen finansierer velferdstjenester i kommunene tilsvarende nesten alle elevene i grunnskole. Inntektene til staten dekker hele forsvarsbudsjettet.

Medlemsfordel

Våre medlemmer kan laste ned illustrasjonene til eget bruk.

Du må logg inn med samme brukernavn og passord som i Arbinn

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: