Ber om endringer i vindkraftskatt

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Vindmølle og en transformator på Smøla. Foto

Solberg-regjeringens forslag til produksjonsavgift må erstattes av naturressursskatt og avgift i konsesjonsvilkår, ellers blir også kraftforedlende industri skadelidende. Det skriver Energi Norge og Norwea i et felles brev i anledning Stortingets budsjetthøringer.

Den avtroppende Solberg-regjeringen foreslo i sitt forslag til statsbudsjett en avgift på landbasert vindkraft på 1 øre per kWh. Avgiftsinntektene skulle fordeles til vertskommuner for vindkraft. Det er særlig at avgiften rammer eksisterende kraftverk som skaper problemer. 

- Forslaget i statsbudsjettet om 1 øre produksjonsavgift for eksisterende og nye vindkraftverk svarer ikke på bestillingen om forutsigbare kompensasjonsordninger til vertskommunene, sier Eivind Heløe, direktør for fornybar og miljø i Energi Norge.

Energi Norge og Norwea skriver i brevet at hovedproblemene med produksjonsavgiften er at: 

  • Det rammer grønne investeringer som er fattet i tillit til stabile rammevilkår, og underminerer tilliten hos aktører man er avhengig av i omstillingen fremover. 
  • Lokalsamfunn får ikke nødvendig forutsigbarhet fordi man er prisgitt bl.a. årlige budsjettsalderinger og endringer i fordelingen mellom kommuner. 
  • Prisen og tilgjengeligheten på langsiktige kraftsalgsavtaler (PPAer) mellomkraftforedlende industri og vindkraftverk påvirkes negativt av det retroaktive forslaget; det reduserer viljen til å inngå slike avtaler i fremtiden. Dertil kommer risikoen for at årlige justeringer av særavgiften vil ha ytterligere negative virkninger for PPA-markedet. Økt risiko gir høyere kraftkontrakt-kostnader for industrien
Vil styrke lokal forankring 

- Vi mener at den lokale forankringen for vindkraft må styrkes, og et bredt politisk flertall har derfor ønsket forutsigbare kompensasjonsordninger til kommuner som stiller areal til disposisjon for kraftproduksjon, sier Heløe.  

Økt fornybar kraftproduksjon er av nasjonal interesse fordi det er en forutsetning for å gjennomføre nødvendig elektrifisering så vi kan nå våre forpliktede klimamål. Vindkraft er en viktig bidragsyter til nok strøm ettersom opprustning av vannkraft ikke vil gi tilstrekkelig ny kraft, og kraft fra havvind har en mye lengre tidshorisont før det kan bidra stort. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: