Rammene klare for fastprisavtaler til næringslivet

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Foto: Knut Kroepelien står foran et basseng med grønne trær i bakgrunnen.

Knut Kroepelien, Administrerende direktør i Energi Norge. Foto: Caroline Roka / Energi Norge

Regjeringen har i dag avklart viktige spørsmål som påvirker kraftnæringens muligheter til å tilby langsiktige fastprisavtaler til næringslivet. Spørsmålet nå er om bedriftene ønsker å binde prisen for flere år med svært usikre markedsutsikter.

– Det er bra at regelverket for det nye kraftprismarkedet nå kommer på plass. Vi tror det er mulig for kraftprodusentene og strømleverandørene å tilby langsiktige avtaler fra årsskiftet, med de rammene regjeringen har lagt, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

Det ene forholdet som har vært viktig å få avklart, er hvor stort påslag strømleverandørene kan legge på avtalene ut til kundene, for å dekke prissikring og administrasjon. Regjeringen legger opp til et maksimalt fastbeløp på 99 kroner per måned og inntil 2,5 øre per kilowattime. 

– Regjeringen har kommet oss godt i møte på det regulerte påslaget, selv om de har landet i det nedre området av vår anbefaling, sier Kroepelien. 

Risikospørsmål

Det andre spørsmålet er hvem som skal bære risikoen dersom kunden går konkurs i avtaleperioden. Med dagens prisutsikter for de kommende årene, vil mange strømleverandører gå i pluss først mot slutten av perioden. Hvis mange avtaler brytes underveis, risikerer leverandørene store tap.

– På dette punktet har regjeringen ikke gitt noen føringer. Det betyr at risikospørsmålet må forhandles frem i hver enkelt avtale mellom kraftprodusent og strømleverandør. Det kan både forsinke og begrense utbudet av fastprisavtaler til sluttkundene, påpeker Kroepelien. 

Energi Norge understreker at selv om viktige rammer nå er på plass slik at fastprisavtaler kan tilbys næringskunder, er det stor usikkerhet i markedet som vil påvirke prisene de kommende årene. 

– Vi kan neppe forvente "Black Friday"-priser på strøm i fastprisavtalene. Krigen i Ukraina og energikrisen i Europa har skapt stor usikkerhet i kraftmarkedet. Derfor må hver enkelt bedrift nøye vurdere om de vil binde seg til en fastpris som i perioder må ventes å ligge over spotprisen. Avtalene skaper større forutsigbarhet som er bra, men innebærer også risiko, påpeker Kroepelien.  

Energi Norge samarbeider nå med medlemmene om å utarbeide en standardkontrakt for fastprisavtaler, slik at avtaler kan inngås raskest mulig når tilbudene blir tilgjengelige.  

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: